3.20. Strek opp utvalet

The Stroke Selection… command strokes a selection in the image. There are two ways you can stroke the selection, either by using a paint tool or without using one. This means that the selection border, which is emphasized in the image with a dotted line, can be drawn with a stroke. There are various options which you can use to specify how this stroke should look.

[Notat] Notat

Kommandoen er berre aktiv dersom biletet inneheld eit utval.

3.20.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through EditStroke Selection….

  • Du har også tilgang via Utvalsbehandlaren.

3.20.2. Beskriving av dialogvindauget

[Notat] Notat

Innstillingane for å streke opp eit utval og å streke opp ein bane, er dei same. Du finn omtale av desse innstillingane i avsnittet Strek opp bane.