3.21. Stroke Paths

The Stroke Paths… command strokes a path in the image. There are two ways you can stroke the path, either by using a paint tool, or without using one. There are various options which you can use to specify how this stroke should look.

[Notat] Notat

Denne kommandoen er berre aktivert når det er ein bane i biletet.

3.21.1. Aktivering

 • You can access this command from the main menu through EditStroke Paths….

 • Du kan også aktivere kommandoen ved å trykke på knappen med det same namnet i banedialogen.

3.21.2. Beskriving av dialogvindauget

Figur 16.17. Dialogvindauget «Vel strøkstil»

Dialogvindauget «Vel strøkstil»

Dialogen Vel strøkstil gir deg høve til å velje mellom å streke opp banen med dei innstillingane du spesifiserer eller å streke han opp med eitt av teikneverktøya. Dersom du vel eit teikneverktøy, vert innstillingane for dette brukte.

Strek opp linje

Streken vert teikna med gjeldande forgrunnsfarge slik han er sett i verktøykassa. Ved å klikke på teiknet framføre Strekstil kan du utvida dialogvindauget og få tilgang til fleire ulike innstillingar:

Strekbreidde

Her kan du bestemma kor brei streken skal vere. Normalt vert denne oppgitt i pikslar, men du kan også velje andre måleeiningar i rullefeltet.

Einsfarga / mønsterelement

Du kan velje mellom strekstilane samanhengande og mønsterelement. Dette siste er ikkje det same som strekmønsteret. Dersom du vel ei samanhengande linje utan strekmønster, vert denne teikna som ei ubroten linje i den forgrunnsfargen som er sett i verktøykassa. Dersom du vel å bruke ei linje med mønsterelement, utan strekmønster, vert denne teikna som ei ubroten linje med det mønsterelement som er sett i verktøykassa. Dette betyr at dersom du vel eit marmormønster i verktøykassa og merker av for å bruke mønsterelement, vil du ende opp med ei marmorert prikkelinje.

Linjestil

This drop-list brings some detailed options:

 • Cap Style: You can choose the shape of the ends of an unclosed path, which can be Butt, Round or Square.

 • Join Style: You can choose the shape of the path corners by clicking on Miter, Round or Bevel.

 • Miter limit: When two segments of a path come together, the mitering of the corner is determined by the Miter Limit. If the strokes were wide, and no mitering were done, there would be pointed ends sticking out at the corner. The Miter Limit setting determines how the gap, formed when the outer edges of the two lines are extended, will be filled. You can set it to a value between 0.0 and 100.0, by using the slider or the associated text box and its arrows.

  Figur 16.18. Eksempel på fugeutfylling

  Eksempel på fugeutfylling

  Venstre: Grense=0. Høgre: Grense=5.


 • Dash Pattern: On the pixel level, a dashed line is drawn as a series of tiny boxes. You can modify the pattern of these boxes. The black area with thin vertical lines represents the pixels of the dash. If you click on a black pixel, you remove it from the dash. If you click on a white pixel, you add it to the dash. The gray areas indicate how the pattern will be repeated when a dashed line is drawn.

 • Dash Preset: Instead of making your own dash pattern, you can choose one from the drop-down box. This pattern will then be displayed in the Dash pattern area, so you can get an idea of how it will look.

 • Anti-aliasing: Curved strokes or strokes drawn at an angle may look jagged or stair-stepped. The anti-aliasing option smooths them out.

Strek opp med eit teikneverktøy
Teikneverktøy

Her kan du velje kva teikneverktøy du vil bruke. Når du bruker eit teikneverktøy, vert dette brukt med dei innstillingane det har i verktøykassa.

Etterlikn penseldynamikk

Sjå penseldynamikk.