4.13. Cage Transform

The Cage tool is a special transforming tool allowing you to select the transforming area by setting anchor points by free hand drawing similar to the way you do it with the Free Select tool. The tool adds nothing to the image until you confirm the transformation by pressing the Enter key.

4.13.1. Aktivering

Du kan aktivera verktøyet på fleire måtar:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsCage Transform.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the ShiftG keyboard shortcut.

4.13.2. Verktøyinnstillingar

Figur 14.125. Cage Transform Tool options

Cage Transform Tool options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Opprett eller rediger buret

Når burverktøyet vert aktivert, vil også dette valet vere aktivert. Du kan nå venstreklikke med datamusa der du ønskjer markeringspunkta og såleis ramme inn eit høveleg område av biletet. Treng du seinare i prosessen å legge til fleire slike ankerpunkt, kan du aktivere dette valet.

Deformer buret for å deformere biletet

GIMP vil skifte til dette valet automatisk når du klikker på startpunktet igjen. Nå kan du dra ankerpunkta dit du vil på biletet, og endatil utanfor bildet om du ønskjer det. Transformeringa byrjar når du slepp opp museknappen.

Du kan aktivere fleire ankerpunkt ved å halde nede Shift-tasten medan du klikkar på punkta. Ein annan måte å gjere det på, er å teikne ein firkant rundt dei aktuelle punkta medan du held nede musebrytaren.

Fill the original position of the cage with a color

Dersom transformeringa resulterer i tome område vert desse fylt opp med ein farge dersom dette valet er slått på. Det ser ut til at fargen vert henta frå pikselen under startpunktet for kurva.

4.13.3. Using the «Cage Transform» tool

Figur 14.126. Cage Transform Tool example

Cage Transform Tool example
Bur-området er markert
Cage Transform Tool example
Transformert

Når du klikkar på bur-transformering i verktøykassa, vert verktøyinnstillingane normalt opna med «Opprett eller rediger buret» aktivert. Du kan nå avsetja omrisset for buret ved å klikka inn ankerpunkt rundt det ønskte området. Du fullfører operasjonen ved å klikka på startpunktet igjen. GIMP vil nå gjere ein del utrekningar og deretter aktivere «Deformer buret for å deformere biletet». Nå kan du dra ankerpunkta rundt i biletet og endatil utanom biletet, for å deformere buret.

Det aktive punktet, eller dei aktive punkta vert firkanta. Når du drar punkta rundt på skjermen og slepp opp museknappen, vert området transformert. Dette bruker nokså mykje datakraft og kan ta litt tid på store bilete. Ver tålmodig.

Dersom du har behov for å legge til fleire punkt, kan du gjere dette ved å aktivere «Opprett eller rediger buret» igjen. Legg inn dei ønskte punkta og gå tilbake til «Deformer buret for å deformere biletet» igjen for å arbeide vidare med deformeringa.

Når biletet er slik du vil ha det, trykker du Enter-tasten for å overføre endringane til biletet.