5. Menyen «Vis»

5.1. Innleiing til menyen «Vis»

Figur 16.42. Innhaldet i Vis-menyen

Innhaldet i Vis-menyen

Dette kapitlet omhandlar kommandoane i menyen Vis. Her kan du bestemmer korleis biletet skal visast på skjermen eller tilpassast anna utstyr.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.