5.27. Vis statuslinje

Kommandoen Vis statuslinje slår statuslinja av eller på. Dette kan særleg vere aktuelt når du arbeider på fullskjerm.

Du kan forandre normalvisinga for statuslinja i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen for brukarinnstillingane.

5.27.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Statusbar.