5.21. Fest til lerretkanten

Når du flytter eit utval eller eit lag med denne funksjonen tilgjengeleg, verkar det som dei støyter mot kanten når dei nærmar seg lerretkanten. Dette kan vere til god hjelp når du skal plassere biletelement nøyaktig.

[Notat] Notat

Lerretkanten er som oftast den same som biletkanten. Dermed har også lerretet oftast same format som biletet. Skulle du ha behov for noe anna, kan du forandre storleiken på lerretet med menyvalet BileteLerretformat.

5.21.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Canvas.