5.21. Προσκόλληση σε καμβά

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, όταν μετακινείτε μια επιλογή ή στρώση, εμφανίζονται να σύρουν τις άκρες του καμβά όταν πλησιάζει. Αυτό είναι χρήσιμο για την ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι ακμές του καμβά είναι συνήθως ανακατεμένες με τις ακμές της εικόνας: ο καμβάς έχει, τότε το ίδιο μέγεθος με την εικόνα. Αλλά μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του καμβά στο ΕικόναΜέγεθος καμβά.

5.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Canvas.