5.22. Fest til aktiv bane

Når du flytter eit utval eller eit lag med denne funksjonen tilgjengeleg, verkar det som dei støyter mot ankerpunktet når dei nærmar seg eit slikt i den aktive banen. Dette kan vere til god hjelp når du skal plassere biletelement nøyaktig.

5.22.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Path.