5.22. Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, όταν μετακινείται μια επιλογή ή στρώση, εμφανίζονται να σύρουν το επόμενο σημείο αγκύρωσης του ενεργού μονοπατιού όταν πλησιάζει. Αυτό είναι χρήσιμο για την ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων της εικόνας.

5.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Path.