14.10. Differensskyer

14.10.1. Oversyn

Figur 17.344. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret «differensskyer»


Filteret differensskyer endrar fargane delvis i skyliknande område. Filteret legg automatisk inn eit nytt lag og teiknar massiv støy på dette. Lagmodus vert sett til differans før dei to laga vert fletta saman.

If the image is in indexed colors, this menu entry is disabled.

14.10.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoiseDifference Clouds.

14.10.3. Innstillingar

This script has no options.