14. Teiknefiltra

14.1. Innleiing til teiknefiltra

Dei fleste filtra i GIMP omformar innhaldet i eit biletlag. Teiknefiltra arbeidar derimot på ein annan måte, og lagar stort sett nye mønster uavhengig av kva som måtte finnast i laget frå før. Du finn her filter som lagar tilfeldige mønster, men også nokre som lagar regelrette teikningar eller fraktalmønster. Eitt av filtra (Gfig) er faktisk ein enkel handsamar for vektorgrafikk.

Denne bolken forklarar desse filtera: