3. COPIEREA TEXTUALĂ

Se poate copia și distribui acest document pe orice suport, atât comercial cât și necomercial, sub termenii acestei Licențe, specificații de drepturile de autor, și termeni ai licenței, aplicate documentului și reproduse pe toate copiile, fără adăugarea nici unor alte condiții peste acestea la licență. Nu se vor folosi mijloace tehnice de obstrucționare sau control asupra citirii sau altor copieri care se fac sau se distribuie. În orice caz, se pot accepta compensații în schimbul cópiilor. Dacă se face distribuirea unui număr suficient de mare de copii, aceasta se va realiza în condițiile din secțiunea 4.

Se pot, de asemenea, împrumuta exemplare, în aceleași condiții menționate mai sus, și pot afișa public cópii.