3. DOBESEDNO RAZMNOŽEVANJE

Dokument lahko razmnožujete in razširjate prek katerega koli medija, pridobitniško ali nepridobitniško, če le na vsakem izvodu objavite to dovoljenje, izjave o pravicah razširjanja,in obvestilo o dovoljenju, ki pravi, da se dovoljenje nanaša na dokument, in da določilom tega dovoljenja ne dodate nobenih dodatnih omejitev. Ne smete uporabljati tehničnih ukrepov, ki bi preprečevali ali nadzorovali branje ali nadaljnje razširjanje izvodov, ki jih naredite ali razširjate. Za izvode lahko kljub temu zaračunavate nadomestilo. Če razširjate dovolj veliko število izvodov, morate tudi upoštevati določila iz 4. razdelka.

Izvode lahko tudi posojate, pod enakimi pogoji, kot so opisani zgoraj, in jih lahko javno prikazujete.