4. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

La publicarea de copii tipărite (sau copiere în medii care în mod obișnuit au coperți tipărite) într-un număr mai mare de 100, iar termenii de licență ai documentului presupun text de copertă, va trebui să includeți copiile în coperți care să transmită în mod clar și lizibil toate aceste texte de copertă: textele de pe coperțile din față și coperțile din spate. Pe ambele coperți trebuie, de asemenea, să vă identificați în mod clar și lizibil ca editor al acestor cópii. Coperta din față trebuie să prezinte titlul complet cu toate cuvintele titlului la fel de proeminente și vizibile. Puteți adăuga și alte materiale pe coperți. Copierea cu modificări limitate ale coperților, atâta timp cât păstrează titlul documentului și îndeplinesc aceste condiții, poate fi tratată ca o copiere textuală în alte privințe.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperți sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți prima din cele enumerate (sau cât mai multe care să se potrivească în mod rezonabil), și restul în continuare pe pagini adiacente.

La publicarea sau distribuirea de cópii opace ale documentului într-un număr mai mare de 100, trebuie inclusă o copie transparentă lizibilă automat lângă fiecare copie opacă, sau menționată pentru fiecare copie opacă o locație într-o rețea de calculatoare din care publicul cu acces la rețea să poată descărca folosind un standard de rețea public o copie transparentă a documentului, liberă de orice material adăugat. La utilizarea acestei ultime opțiuni, se vor face pași rezonabil de prudenți, la începerea distribuirii masive a unei copii opace, pentru a se asigura accesul la copia transparentă din locația menționată pentru cel puțin un an după distribuirea copiei opace (direct sau prin agenți sau prin distribuitori) a acestei ediții.

Este necesar, dar nu se impune, să contactați autorii documentului cu ceva timp înainte de redistribuire a oricărui număr mare de exemplare, pentru a le da șansa de a vă oferi o versiune actualizată a documentului.