16.2. Amestec

16.2.1. Prezentare generală

Fig. 17.414. Exemplu pentru filtrul Amestec: imagine originală

Exemplu pentru filtrul „Amestec”: imagine originală

4 cadre din cele 5 cadre (stratul alb de fundal este omis)


Fig. 17.415. Exemplu pentru filtrul Amestec: filtru aplicat

Exemplu pentru filtrul „Amestec”: filtru aplicat

Primele 8 cadre (din 16)


16.2.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationBlend….

16.2.3. Opțiuni

Fig. 17.416. Opțiuni Amestec

Opțiuni „Amestec”

Cadre intermediare

Raza maximă a neclarității

Buclat