16.2. Degradat

16.2.1. Resum

Figura 17.413. Exemple de filtre «Degradat»: imatge original

Exemple de filtre «Degradat»: imatge original

4 de 5 fotogrames (s'omet la capa blanca del fons)


Figura 17.414. Exemple del filtre «Degradat»: aplicació del filtre

Exemple del filtre «Degradat»: aplicació del filtre

Els 8 primers (de 16) fotogrames


16.2.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal a FiltresAnimacióDegradat….

16.2.3. Opcions

Figura 17.415. Opcions de «Degradat»

Opcions de «Degradat»

Fotogrames de transició

Radi màxim del difuminat

Bucle