16.2. Degradat

16.2.1. Resum

Figura 17.401. Exemple de filtre «Degradat»: imatge original

Exemple de filtre «Degradat»: imatge original

4 de 5 fotogrames (s'omet la capa blanca del fons)


Figura 17.402. Exemple del filtre «Degradat»: aplicació del filtre

Exemple del filtre «Degradat»: aplicació del filtre

Els 8 primers (de 16) fotogrames


16.2.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationBlend….

16.2.3. Opcions

Figura 17.403. Opcions de «Degradat»

Opcions de «Degradat»

Fotogrames de transició

PENDENT

Radi màxim del difuminat

PENDENT

Bucle

PENDENT