16.2. Bland

16.2.1. Oversyn

Figur 17.402. Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

4 av 5 rammer. Det kvite bakgrunnslaget er fjerne.


Figur 17.403. Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Dei første 8 av 16 rammer


16.2.2. Activating the Filter

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterAnimasjonBland

16.2.3. Innstillingar

Figur 17.404. Innstillingane for filteret «bland»

Innstillingane for filteret «bland»

Mellomrammer

Beskriving manglar.

Maks sløringsradius

Beskriving manglar.

Løkka

Beskriving manglar.