16.2. Bland

16.2.1. Oversyn

Figur 17.414. Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

4 av 5 rammer. Det kvite bakgrunnslaget er fjerne.


Figur 17.415. Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Dei første 8 av 16 rammer


16.2.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterAnimasjonBland….

16.2.3. Innstillingar

Figur 17.416. Innstillingane for filteret «bland»

Innstillingane for filteret «bland»

Mellomrammer

Maks sløringsradius

Løkka