16.2. Intoning

16.2.1. Översikt

Figur 17.407. Exempel för filtret Intoning: ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Intoning”: ursprunglig bild

4 bildrutor av 5 (vitt bakgrundslager överhoppat)


Figur 17.408. Exempel för filtret Intoning: filter tillämpat

Exempel för filtret ”Intoning”: filter tillämpat

Första 8 (av 16) bildrutorna


16.2.2. Activating the Filter

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FilterAnimationIntoning….

16.2.3. Alternativ

Figur 17.409. Alternativ för Intoning

Alternativ för ”Intoning”

Mellanliggande bildrutor

Kvarstår att skriva

Maximal oskärperadie

Kvarstår att skriva

Evig slinga

Kvarstår att skriva