16.2. Intoning

16.2.1. Översikt

Figur 17.414. Exempel för filtret Intoning: ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Intoning”: ursprunglig bild

4 bildrutor av 5 (vitt bakgrundslager överhoppat)


Figur 17.415. Exempel för filtret Intoning: filter tillämpat

Exempel för filtret ”Intoning”: filter tillämpat

Första 8 (av 16) bildrutorna


16.2.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterAnimationIntoning….

16.2.3. Alternativ

Figur 17.416. Alternativ för Intoning

Alternativ för ”Intoning”

Mellanliggande bildrutor

Maximal oskärperadie

Evig slinga