12.7. Colțuri rotunjite

12.7.1. Prezentare generală

Fig. 17.261. Exemplu pentru filtrul Colțuri rotunjite

Exemplu pentru filtrul „Colțuri rotunjite”

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul „Colțuri rotunjite”

Colțuri rotunjite aplicat


Acest filtru rotunjește colțurile unei imagini, adăugând opțional o umbrire și un strat de fundal.

Filtrul funcționează pe imagini colorate și în tonuri de gri care conțin doar un singur strat. Acesta creează o copie a imaginii sau poate lucra opțional pe original. Se utilizează culoarea curentă de fundal pentru a crea un strat de fundal.

12.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDecorRound Corners….

12.7.3. Opțiuni

Fig. 17.262. Opțiuni Colțuri rotunjite

Opțiuni „Colțuri rotunjite”

Raza marginii

Colțuri rotunjite se face prin selectarea unui sfert de cerc la fiecare colț și eliminarea zonei care nu este acoperită de această selecție. Raza marginii este raza cercului constructiv.

In the examples below, the filter was applied to a 100×100 pixels image, with varying edge radius. For radius = 50, the four quadrants just form a circle with diameter = 100, which exactly fits into the original image outline. A radius greater than 50 is possible, but look what happens:

Fig. 17.263. Exemple de raza marginii

Exemple de raza marginii

A 100×100 pixels image, edge radius: 15 (default).

Exemple de raza marginii

Rază margine: 35.

Exemple de raza marginii

Rază margine: 50.

Exemple de raza marginii

Rază margine: 65. Ups!


Adaugă o umbră detașată

Când această opțiune este bifată, filtrul va arunca o umbră în spatele imaginii după rotunjirea colțurilor imaginii.

Decalajul X/Y al umbrei

Decalajul X și Y determină unde va fi plasată umbra în raport cu imaginea. Decalajul se măsoară în pixeli. Valorile ridicate fac ca umbra să arate ca și ar fi departe, iar valorile scăzute vor face să arate umbra mai aproape de imagine.

Fig. 17.264. Exemple de decalaje ale umbrei

Exemple de decalaje ale umbrei

Decalaj X al umbrei: 8, Decalaj Y: 8 (implicit).

Exemple de decalaje ale umbrei

Decalaj X al umbrei: 16, decalaj Y: 4.


Rețineți că decalajele umbrei, precum și raza neclarității sunt limitate la zona de fundal.

Rază de neclaritate

Când Adăugă o umbră detașată este bifată, puteți selecta o rază de neclaritate, care va fi utilizată de către filtrul Umbră detașată. Imaginea va fi extinsă în ambele dimensiuni, în funcție de raza de neclaritate și decalajele umbrei.

Adăugare fundal

Când bifați această opțiune (este bifată în mod implicit), filtrul va adăuga un strat de fundal sub stratul existent, completat cu culoarea curentă de fundal. Dimensiunea acestui strat nou depinde de raza de neclaritate și decalajele umbrei.

Lucrează pe o copie

Dacă este bifată, filtrul creează o fereastră nouă care conține o copie a imaginii cu filtrul aplicat. Imaginea originală rămâne neschimbată.