12.7. Στρογγυλές γωνίες

12.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.263. Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Εφαρμογή «στρογγυλές γωνίες»


Αυτό το φίλτρο στρογγυλεύει τις γωνίες μιας εικόνας, προσθέτοντας προαιρετικά μια πίπτουσα σκιά και στρώση παρασκηνίου.

Το φίλτρο δουλεύει σε εικόνες RGB και γκρίζας κλίμακας που περιέχουν μόνο μια στρώση. Δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας ή μπορεί προαιρετικά να δουλέψει στην αρχική. Χρησιμοποιεί το τρέχον χρώμα παρασκηνίου για τη δημιουργία στρώσης παρασκηνίου.

12.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorRound Corners….

12.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.264. Επιλογές «στρογγυλές γωνίες»

Επιλογές «στρογγυλές γωνίες»

Ακτίνα άκρης

Στρογγύλεμα γωνιών γίνεται επιλέγοντας ένα τέταρτο κύκλου σε κάθε γωνία και αφαιρώντας την περιοχή που δεν καλύπτεται από αυτήν την επιλογή. Η «ακτίνα άκρης» είναι η ακτίνα του κατασκευαστικού κύκλου.

Στα παρακάτω παραδείγματα, το φίλτρο εφαρμόστηκε σε εικόνα 100x100 εικονοστοιχείων, με ποικίλη ακτίνα άκρης. Για ακτίνα = 50, τα τέσσερα τέταρτα σχηματίζουν ακριβώς έναν κύκλο με διάμετρο = 100, που ταιριάζει ακριβώς στο περίγραμμα της αρχικής εικόνας. Μια ακτίνα μεγαλύτερη από 50 είναι πιθανή, αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει:

Σχήμα 17.265. Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Μια εικόνα 100x100 εικονοστοιχείων, ακτίνα άκρης: 15 (προεπιλογή).

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 35.

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 50.

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 65. Οχ!


Προσθήκη πίπτουσας σκιάς

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το φίλτρο θα ρίξει σκιά πίσω από την εικόνα σας μετά το στρογγύλεμα των γωνιών εικόνας.

Αντιστάθμιση σκιάς Χ/Υ

Η αντιστάθμιση Χ και Υ προσδιορίζει που η σκιά θα τοποθετηθεί σε σχέση με την εικόνα. Η αντιστάθμιση μετριέται σε εικονοστοιχεία. Υψηλές τιμές κάνουν την σκιά να φαίνεται μακρινή και μικρές τιμές θα την κάνουν να φαίνεται πιο κοντά στην εικόνα.

Σχήμα 17.266. Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Αντιστάθμιση σκιάς Χ: 8, αντιστάθμιση Υ: 8 (προεπιλογή).

Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Αντιστάθμιση σκιάς Χ: 16, αντιστάθμιση Υ: 4.


Σημειώστε ότι οι αντισταθμίσεις σκιάς καθώς και η ακτίνα θόλωσης περιορίζονται στην περιοχή παρασκηνίου.

Ακτίνα θόλωσης

Όταν σημειωθεί η προσθήκη πίπτουσας σκιάς, μπορείτε να επιλέξετε ακτίνα θόλωσης, που θα χρησιμοποιηθεί από το φίλτρο ρίξιμο σκιάς. Η εικόνα θα μεγεθυνθεί και στις δύο διαστάσεις ανάλογα με την ακτίνα θόλωσης και τις αντισταθμίσεις σκιάς.

Προσθήκη παρασκηνίου

Όταν σημειώνεται αυτήν την επιλογή (σημειώνεται από επιλογή), το φίλτρο θα προσθέσει μια στρώση παρασκηνίου κάτω από την υπάρχουσα στρώση, γεμισμένη με το τρέχον χρώμα παρασκηνίου. Το μέγεθος αυτής της νέας στρώσης εξαρτάται από την ακτίνα θόλωσης και τις αντισταθμίσεις σκιάς.

Εργασία σε αντίγραφο

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο που περιέχει ένα αντίγραφο της εικόνας με το φίλτρο εφαρμοσμένο. Η αρχική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.