12.8. Στρογγυλές γωνίες

12.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.270. Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «στρογγυλές γωνίες»

Εφαρμογή «στρογγυλές γωνίες»


Αυτό το φίλτρο στρογγυλεύει τις γωνίες μιας εικόνας, προσθέτοντας προαιρετικά μια πίπτουσα σκιά και στρώση παρασκηνίου.

Το φίλτρο δουλεύει σε εικόνες RGB και γκρίζας κλίμακας που περιέχουν μόνο μια στρώση. Δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας ή μπορεί προαιρετικά να δουλέψει στην αρχική. Χρησιμοποιεί το τρέχον χρώμα παρασκηνίου για τη δημιουργία στρώσης παρασκηνίου.

12.8.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΔιάκοσμοςΣτρογγυλές γωνίες….

12.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.271. Επιλογές «στρογγυλές γωνίες»

Επιλογές «στρογγυλές γωνίες»

Ακτίνα άκρης

Στρογγύλεμα γωνιών γίνεται επιλέγοντας ένα τέταρτο κύκλου σε κάθε γωνία και αφαιρώντας την περιοχή που δεν καλύπτεται από αυτήν την επιλογή. Η «ακτίνα άκρης» είναι η ακτίνα του κατασκευαστικού κύκλου.

In the examples below, the filter was applied to a 100×100 pixels image, with varying edge radius. For radius = 50, the four quadrants just form a circle with diameter = 100, which exactly fits into the original image outline. A radius greater than 50 is possible, but look what happens:

Σχήμα 17.272. Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

A 100×100 pixels image, edge radius: 15 (default).

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 35.

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 50.

Παραδείγματα ακτίνας άκρης

Ακτίνα άκρης: 65. Οχ!


Προσθήκη πίπτουσας σκιάς

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το φίλτρο θα ρίξει σκιά πίσω από την εικόνα σας μετά το στρογγύλεμα των γωνιών εικόνας.

Αντιστάθμιση σκιάς Χ/Υ

Η αντιστάθμιση Χ και Υ προσδιορίζει που η σκιά θα τοποθετηθεί σε σχέση με την εικόνα. Η αντιστάθμιση μετριέται σε εικονοστοιχεία. Υψηλές τιμές κάνουν την σκιά να φαίνεται μακρινή και μικρές τιμές θα την κάνουν να φαίνεται πιο κοντά στην εικόνα.

Σχήμα 17.273. Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Αντιστάθμιση σκιάς Χ: 8, αντιστάθμιση Υ: 8 (προεπιλογή).

Παραδείγματα αντιστάθμισης σκιάς

Αντιστάθμιση σκιάς Χ: 16, αντιστάθμιση Υ: 4.


Σημειώστε ότι οι αντισταθμίσεις σκιάς καθώς και η ακτίνα θόλωσης περιορίζονται στην περιοχή παρασκηνίου.

Ακτίνα θόλωσης

Όταν σημειωθεί η προσθήκη πίπτουσας σκιάς, μπορείτε να επιλέξετε ακτίνα θόλωσης, που θα χρησιμοποιηθεί από το φίλτρο ρίξιμο σκιάς. Η εικόνα θα μεγεθυνθεί και στις δύο διαστάσεις ανάλογα με την ακτίνα θόλωσης και τις αντισταθμίσεις σκιάς.

Προσθήκη παρασκηνίου

Όταν σημειώνεται αυτήν την επιλογή (σημειώνεται από επιλογή), το φίλτρο θα προσθέσει μια στρώση παρασκηνίου κάτω από την υπάρχουσα στρώση, γεμισμένη με το τρέχον χρώμα παρασκηνίου. Το μέγεθος αυτής της νέας στρώσης εξαρτάται από την ακτίνα θόλωσης και τις αντισταθμίσεις σκιάς.

Εργασία σε αντίγραφο

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο που περιέχει ένα αντίγραφο της εικόνας με το φίλτρο εφαρμοσμένο. Η αρχική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.