Del II.  How do I Become a GIMP Wizard?

Kazalo

5. Pridobivanje slik v GIMP
1. Vrste slik
2. Ustvarjanje novih datotek
3. Opening Images
6. Pridobivanje slik iz GIMP-a
1. Datoteke
1.1. Shranjevanje, izvažanje slik
1.2. File Formats
2. Priprava slik za splet
2.1. Slike z optimalnim razmerjem velikosti in kakovosti
2.2. Nadaljno zmanjševanje velikost
2.3. Shranjevanje slik s prosojnostjo
7. Slikanje z GIMP-om
1. Izbor
1.1. Operjeno
1.2. Making a Selection Partially Transparent
2. Ustvarjanje in uporaba izborov
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The Quick Mask
3.1. Pregled
3.2. Lastnosti
4. Using Quick Mask Mode
5. Poti
5.1. Ustvarjanje poti
5.2. Lastnosti poti
5.3. Poti in izbori
5.4. Preoblikovanje poti
5.5. Vleka potez po poti
5.6. Poti in besedilo
5.7. Poti in datoteke SVG
6. Čopiči
7. Dodajanje novih čopičev
8. The GIH Dialog Box
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Hitro ustvarjanje čopiča
10. Prelivi
11. Vzorci
12. Palete
12.1. Katalog barv
13. Presets
14. Risanje enostavnih predmetov
14.1. Risanje ravne črte
14.2. Ustarjanje osnovnega lika
8. Sestavljanje slik
1. Uvod v plasti
1.1. Lastnosti plasti
2. Načini plasti
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Ustvarjanje novih plasti
5. Layer Groups
9. Upravljanje besedila
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Besedilo
2.1. Dodajanje pisav
2.2. Težave s pisavami
10. Izboljševanje fotografij
1. Delo s fotografijami digitalnega fotoaparata
1.1. Uvod
1.2. Izboljšave kompozicije
1.3. Izboljšanje barv
1.4. Prilagajanje ostrine
1.5. Odstranjevanje neželenih predmetov s slike
1.6. Shranjevanje rezultatov
11. Upravljanje barv v GIMP-u
1. Upravljanje z barvami v programu GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Uvod v postopek upravljanja z barvami
12. Enrich my GIMP
1. Mreže in vodila
1.1. Mreža slike
1.2. Vodila
2. Upodabljanje mreže
3. Creating Shortcuts to Menu Commands
4. Customize Splash-Screen
13. Scripting and writing plug-ins
1. Plug-Ins
1.1. Uvod
1.2. Using Plug-Ins
1.3. Installing New Plug-Ins
1.4. Writing Plug-ins
2. Uporaba skriptov Script-Fu
2.1. Skript-Fu?
2.2. Installing Script-Fu scripts
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Različne vrste Skript-fujev
3. Vodnik Skript-Fu
3.1. Getting Acquainted With Scheme
3.2. Spremenljivke in funkcije
3.3. Seznami, seznami in še več seznamov
3.4. Vaš prvi skript skript-fu
3.5. Adding Additional Functionality
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Your script and its working
4. A Python plug-in writing Tutorial
4.1. The basic elements of a plug-in for GIMP