Část II. Ze zelenáče profesionálem

Obsah

5. Getting Images into GIMP
1. Typy obrázků
2. Creating new Files
3. Opening Images
6. Getting Images out of GIMP
1. Files
1.1. Save / Export Images
1.2. File Formats
2. Příprava obrázků pro web
2.1. Images with an Optimal Size/Quality Ratio
2.2. Vyšší komprese obrázků
2.3. Saving Images with Transparency
7. Painting with GIMP
1. Výběr
1.1. In GIMP, you can feather the edges of a selection. Brushes can also have feathered edges.
1.2. Making a Selection Partially Transparent
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The Quick Mask
3.1. Overview
3.2. Vlastnosti
4. Using Quick Mask Mode
5. Cesty
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paths and Selections
5.4. Transformace cest
5.5. Vykreslení cesty
5.6. Paths and Text
5.7. Paths and SVG files
6. Brushes
7. Přidávání nových stop
8. GIH dialog
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Přechody
11. Patterns
12. Palety
12.1. Mapa barev
13. Presets
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape
8. Combining Images
1. Introduction to Layers
1.1. Layer Properties
2. Režim
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Vytváření nových vrstev
5. Layer Groups
9. Text Management
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Nástroj text
2.1. Adding Fonts
2.2. Font Problems
10. Enhancing Photographs
1. Práce s digitálními fotografiemi
1.1. Introduction
1.2. Vylepšení kompozice
1.3. Vylepšení barev
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstranění nečistot
1.6. Tisk fotografií
11. Color Management with GIMP
1. Color Management in GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Introduction to a Color Managed Workflow
12. Enrich my GIMP
1. Mřížka a vodítka
1.1. Mřížka obrázku
1.2. Guides
2. Vykreslení mřížky
3. Creating Shortcuts to Menu Commands
4. Customize Splash-Screen
13. Scripting and writing plug-ins
1. Plug-Ins
1.1. Introduction
1.2. Using Plug-Ins
1.3. Installing New Plug-Ins
1.4. Writing Plug-ins
2. Používání Script-Fu skriptů
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fu scripts
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Different Kinds Of Script-Fus
3. Zasvěcení do Script-Fu
3.1. První krůčky s jazykem Scheme
3.2. Proměnné a funkce
3.3. Seznamy, seznamy a zase seznamy
3.4. Váš první Script-Fu skript
3.5. Adding Additional Functionality
3.6. Rozšíření skriptu Text Box
3.7. Your script and its working
4. A Python plug-in writing Tutorial
4.1. The basic elements of a plug-in for GIMP