Del II. Korleis vert eg ein GIMP-ekspert?

Innhald

5. Få bilete inn i GIMP
1. Bilettypar
2. Å lage nye filer
3. Opna bilete
6. Få bilete ut av GIMP
1. Filer
1.1. Lagra og eksportere bilete
1.2. Filformat
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete
7. Teikne med GIMP
1. Utval
1.1. Mjuke kantar
1.2. Å lage eit delvis gjennomsiktig utval
2. Å lage og bruke utval
2.1. Å flytta eller endra storleik på eit utval
2.2. Å legge til eit utval i eit eksisterande utval
3. Snarmaska
3.1. Oversyn
3.2. Eigenskapar for snarmaska
4. Å bruka snarmaskemodus
5. Banar
5.1. Å lage banar
5.2. Eigenskapar for banane
5.3. Banar og utval
5.4. Transformere banar
5.5. Å streke opp ein bane
5.6. Banar og tekst
5.7. Banar og SVG-filer
6. Penslar
7. Å legge til nye penslar
8. Dialog for mønsterpensel
9. Å endra penselbreidda
9.1. Korleis variera penselstorleiken
9.2. Pensel i ei snarvending
10. Fargeovergangar («Gradienter»)
11. Mønsterelement
12. Palettar
12.1. Fargekart
13. Forval
14. Enkle teikneobjekt
14.1. Å teikne ei rett linje
14.2. Å lage figurar
8. Kombinere bilete med GIMP
1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
2.1. Normal lagmodus
2.2. Lagmodus gjer lysare
2.3. Lagmodus «gjer mørkare»
2.4. Lagmodusdane kontrast
2.5. Inversjon lagmodus
2.6. HSV-komponent lagmodus
2.7. Lagmodus med LCh-komponentar
3. Tradisjonelle lagmodus
4. Å oppretta nye lag
5. Laggrupper
9. Tekststyring
1. Tekststyring
1.1. Tekstområde
1.2. Å handterel tekstlag
1.3. Verktøyskrinet for tekst
1.4. Lokalmenyen for tekst
2. Tekst
2.1. Å legge til skrifttypar
2.2. Problem med skrifttypane
10. Forbetre foto med GIMP
1. Bilete frå digitalkamera
1.1. Innleiing
1.2. Å forbetra komposisjonen
1.3. Å forbetra fargane
1.4. Skarpjustering
1.5. Å fjerna uønskte element frå eit bilete
1.6. Å lagra resultatet
11. Fargestyring med GIMP
1. Fargestyring i GIMP
1.1. Problem med ein arbeidsgang utan fargestyring
1.2. Innføring i fargestyring
12. Å tilpasse GIMP
1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Slik lagar du snarvegar til menyfunksjonane
4. Personleg startskjerm
13. Skriva programtillegg
1. Programtillegg
1.1. Innleiing
1.2. Å bruka programtillegg
1.3. Å installera nye programtillegg
1.4. Å skriva programtillegg
2. Å bruke Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Å installera Script-Fu-skript
2.3. Råd og vink
2.4. Ulike typar av Script-Fu
3. Ei innføring i Script-Fu
3.1. Bli kjent med Scheme
3.2. Variablar og funksjonar
3.3. Lister, lister og atter lister
3.4. Det første Script-Fu skriptet ditt
3.5. Leggja til tilleggsfunksjonar
3.6. Utvid skriptet Text Box
3.7. Skriptet og resultatet av det
4. Ei innføring i å skriva programtillegg i Python
4.1. Dei grunnleggjande elementa i eit programtillegg for GIMP