2. PRIMERNOST IN DEFINICIJE

To dovoljenje se nanaša na kateri koli priročnik ali drugo delo, ki vsebuje obvestilo imetnika pravic razširjanja, v katerem ta izjavlja, da se lahko delo razširja pod pogoji tega dovoljenja. Takšno obvestilo zagotavlja časovno neomejeno dovoljenje uporabe tega dela po celem svetu brez povračila pod pogoji, ki so tu navedeni. Dokument spodaj se nanaša na takšen priročnik ali delo. Vsak posameznik javnosti je upravičenec do uporabe dovoljenja in je naslavljan kot vi. Dovoljenje ste potrdili, če kopirate, spreminjate ali razširjate delo na način, ki zahteva dovoljenje po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Spremenjena različica dokumenta pomeni vsako delo, ki vsebuje dokument ali njegov del, bodisi dobesedno prepisan ali s spremembami in/ali preveden v drug jezik.

Sekundarni razdelek se imenuje dodatek ali razdelek na prednjih straneh dokumenta, ki se ukvarja izključno z odnosi izdajatelja ali avtorja dokumenta do splošne teme dokumenta (ali s tem povezanih tem) in ne vsebuje ničesar, kar bi sodilo neposredno v to splošno temo. (Če je, denimo, dokument del učbenika matematike, sekundarni razdelek ne sme razlagati matematike.) Odnos je lahko stvar zgodovinske povezave s predmetom ali s povezanimi temami, ali pravni, pridobitni, filozofski, etični ali politični položaj glede teh tem.

Nespremenljivi razdelki so določeni sekundarni razdelki, katerih naslovi so označeni kot nespremenljivi razdelki v izjavi, da se ta dokument razširja pod to licenco. Če razdelek ne ustreza zgornji definiciji sekundarnega, ga ni dovoljeno določiti za nespremenljivega. Dokument lahko ne vsebuje nobenega nespremenljivega razdelka. Če dokument ne identificira nobenega nespremenljivega razdelka, potem ne vsebuje nobenega.

Besedila na platnicah (angl. Cover Texts) so določeni kratki deli besedila, ki so našteti kot besedila za prvo ali zadnjo stran knjige, v izjavi, ki pravi, da je dokument izdan pod tem dovoljenjem. Besedilo na naslovnici je lahko dolgo največ 5 besed, besedilo na zadnji strani platnic pa največ 25 besed.

Jasen izvod (angl. Transparent copy) dokumenta pomeni izvod v strojno berljivi obliki, katere določila so dostopna splošni javnosti, katerega vsebina se lahko gleda in ureja neposredno in enostavno s splošnimi urejevalniki besedil ali (za bitne slike) splošnimi risarskimi programi ali (za risbe) nekaterimi splošno dostopnimi urejevalniki risb, in je primeren kot vhod stavnikom besedila ali za samodejno pretvarjanje v različne druge oblike, primerne za vhod stavnikom besedila. Izvod sicer jasne datoteke, katere oznake so bile zasnovane tako, da bralcem preprečijo ali otežijo naknadne spremembe, ni jasen. Slikovni zapis ni jasen, če je uporabljen za opazno količino besedila. Izvod, ki ni jasen, se imenuje nejasen.

Nekateri primeri primernih oblik za jasne izvode so enostavni ASCII ali ISO 8859-2 brez označevanja, vhodna oblika za Texinfo, vhodna oblika za LaTeX, SGML ali XML, ki uporablja javno dostopen DTD, in preprosta standardna oblika HTML, PostScript ali PDF, namenjena temu, da jo človek spremeni. Primeri jasnih slikovnih oblik vključujejo PNG, XCF in JPG. Nejasne oblike vključujejo lastniške oblike, ki jih lahko beremo in urejamo le z lastniškimi urejevalniki besedil, SGML ali XML, za katerega DTD in/ali orodja za obdelavo niso splošno dostopna, in strojno generiran HTML, PostScript ali PDF, ki ga nekateri urejevalniki besedil izdelujejo le kot izhod.

Naslovnica pri natisnjeni knjigi pomeni sámo naslovno stran skupaj s takšnimi nadaljnjimi stranmi, ki so potrebne, da čitljivo izražajo stvari, za katere ta licenca zahteva, da se pojavljajo na naslovni strani. Za dela v oblikah, ki nimajo naslovne strani kot take, naslovnica pomeni besedilo blizu najvidnejši pojavitvi naslova dela, pred začetkom telesa besedila.

Odsek imenovan XYZ pomeni poimenovano podenoto dokumenta, katere naslov je natanko XYZ ali vsebuje XYZ v narekovajih, ki sledi besedilu, ki prevede XYZ v drug jezik. (Tukaj XYZ predstavlja določeno ime razdelka, omenjeno spodaj, kot so Zahvale, Posvetila, Odobritve ali Zgodovina.)Ohraniti naslov takšnega odseka, ko spreminjate dokument, pomeni, da ostane odsek, imenovan XYZ v skladu s to definicijo.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.