Dodatek D. Dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU

Različica 1.2, november 2002

Kazalo

1. PREDGOVOR
2. PRIMERNOST IN DEFINICIJE
3. DOBESEDNO RAZMNOŽEVANJE
4. MNOŽIČNO RAZMNOŽEVANJE
5. SPREMINJANJE
6. ZDRUŽEVANJE DOKUMENTOV
7. ZBIRKE DOKUMENTOV
8. ZDRUŽEVANJE Z NEODVISNIMI DELI
9. PREVAJANJE
10. PRENEHANJE
11. PRIHODNJE SPREMENJENE IZDAJE TEGA DOVOLJENJA
12. DODATEK: Kako uporabljati to dovoljenje pri svojih dokumentih

Upoštevajte, da slovenskega prevoda dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU ni objavila Free Software Foundation in da pravno ne določa pogojev razširjanja programske opreme, ki uporablja dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU - pravno veljaven in merodajen le angleški izvirnik dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU. *** This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Slovenian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL - only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Slovenian speakers understand the GNU FDL better.

Ekipa dokumentacije za program GIMP

Pravice razširjanja © 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. Vsakdo sme razmnoževati in razširjati dobesedne kopije tega licenčnega dokumenta, ni pa ga dovoljeno spreminjati.

1. PREDGOVOR

Namen tega dovoljenja je omogočiti, da priročnik, učbenik ali kak drug pisani dokument postane prost v pomenu prostosti: zagotoviti vsakomur dejansko prostost, da ga kopira in razširja, s spremembami ali brez njih, komercialno ali nekomercialno. S tem dovoljenjem avtor in založnik obdržita zasluge, ne da bi bila odgovorna za spremembe, ki so jih naredili drugi.

To dovoljenje je oblika copylefta, kar pomeni, da morajo biti izpeljana dela dokumenta tudi sama prosta v istem pomenu te besede. Dopolnjuje Splošno dovoljenje GNU (angl. GNU General Public License), ki je licenca vrste copyleft, zasnovana za prosto programje.

To dovoljenje smo zasnovali za priročnike za prosto programje, saj prosto programje potrebuje prosto dokumentacijo: proste programe bi morali spremljati priročniki z enakimi svoboščinami kot sam program. A to dovoljenje ni omejeno le na priročnike programov; uporablja se lahko za poljubno besedilno delo, ne glede na temo ali način izdaje. To dovoljenje priporočamo predvsem za dela, katerih namen je podajanje navodil ali referenca.