2. Använda Script-Fu-skript

2.1. Script-Fu?

Script-Fu-skript liknar väldigt kraftfulla makron som du kan vara bekant med från andra program. Script-Fu är baserat på ett tolkat språk som kallas Scheme och fungerar genom att använda funktioner som interagerar med GIMPs interna funktioner. Du kan göra allt möjligt med Script-Fu, men en vanlig GIMP-användare kommer troligen använda det till saker som:

  • Du vill göra ofta.

  • Är komplicerade att göra och svåra att hålla i minnet.

Kom ihåg att du kan göra en hel del med Script-Fu. Skripten som som följer med GIMP kan vara användbara, men de kan också tjäna som modeller för att lära dig Script-Fu eller åtminstone som ett ramverk och källa för ändring när du gör ditt eget skript. Läs Script-Fu-handboken i nästa avsnitt om du vill lära dig mer om hur du skriver egna skript.

Vi beskriver några av de mest användbara skripten i detta kapitel men kommer inte täcka alla. Det finns helt enkelt för många skript. Några av skripten är också väldigt enkla och du behöver förmodligen ingen dokumentation för att kunna använda dem.