2. Använda Script-Fu-skript

2.1. Script-Fu?

Script-Fu scripts are similar to very powerful macros that you may be familiar with from other programs. Script-Fu is based on an interpreted language called Scheme, and works by using functions that interact with GIMP's internal functions. You can do all kinds of things with Script-Fu, but an ordinary GIMP user will probably use it for automating things that:

  • Du vill göra ofta.

  • Är komplicerade att göra och svåra att hålla i minnet.

Remember that you can do a whole lot with Script-Fu. The scripts that come with GIMP can be quite useful, but they can also serve as models for learning Script-Fu, or at least as a framework and source of modification when you make your own script. Read the Script-Fu Tutorial in the next section if you want to learn more about how to write your own scripts.

Vi beskriver några av de mest användbara skripten i detta kapitel men kommer inte täcka alla. Det finns helt enkelt för många skript. Några av skripten är också väldigt enkla och du behöver förmodligen ingen dokumentation för att kunna använda dem.