4. Anpassa startbilden

När du startar GIMP ser du startbilden som visar korta statusmeddelanden under tiden programmet läser in alla sina komponenter.

Du kan förstås anpassa startbilden: Skapa en katalog splashes i din personliga GIMP-mapp. Platsen för denna mapp beror på ditt operativsystem:

Kopiera en eller flera bilder till denna katalog splashes. Vid uppstart kommer GIMP läsa denna katalog och slumpmässigt välja en av bilderna.

[Tips] Tips

Se till att dina bilder inte är för små.