Kapitel 17. Filter

Innehållsförteckning

1. Introduktion
2. Gemensamma funktioner
3. Oskärpefilter
3.1. Introduktion
3.2. Focus Blur
3.3. Gaussian Blur
3.4. Lens Blur
3.5. Mean Curvature Blur
3.6. Median Blur
3.7. Pixelize
3.8. Selective Gaussian Blur
3.9. Variable Blur
3.10. Circular Motion Blur
3.11. Linear Motion Blur
3.12. Zoom Motion Blur
3.13. Tileable Blur
4. Förbättringsfilter
4.1. Introduktion
4.2. Antialias
4.3. Deinterlace
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Ta bort röda ögon
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Despeckle
4.10. NL Filter
4.11. Wavelet Decompose
5. Förvrängningsfilter
5.1. Introduktion
5.2. Apply Lens
5.3. Emboss
5.4. Engrave
5.5. Linsdistortion
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mosaic
5.8. Newsprint
5.9. Polar Coordinates
5.10. Ripple
5.11. Skift
5.12. Spherize
5.13. Value Propagate
5.14. Video Degradation
5.15. Waves
5.16. Whirl and Pinch
5.17. Wind
5.18. Blinds
5.19. Curve Bend
5.20. Page Curl
6. Ljus och skugg-filter
6.1. Introduktion
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Lens Flare
6.5. Gradient Flare
6.6. Lighting Effects
6.7. Sparkle
6.8. Drop Shadow
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektiv
6.13. Xach-Effect
7. Brusfilter
7.1. Introduktion
7.2. CIE lch Noise
7.3. HSV Noise
7.4. Hurl
7.5. Pick
7.6. RGB Noise
7.7. Slur
7.8. Spread
8. Leta kanter-filter
8.1. Introduktion
8.2. Difference of Gaussians
8.3. Kant
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
8.7. Image Gradient
9. Generiska filter
9.1. Introduktion
9.2. Faltningsmatris
9.3. Avståndskarta
9.4. GEGL Operation
9.5. GEGL Graph
9.6. Normalmappning
9.7. Utvidga
9.8. Erodera
10. Kombineringsfilter
10.1. Introduktion
10.2. Sammanfoga djup
10.3. Filmrulle
11. Artistiska filter
11.1. Introduktion
11.2. Apply Canvas
11.3. Cartoon
11.4. Cubism
11.5. Glass Tile
11.6. Oilify
11.7. Photocopy
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Softglow
11.10. Waterpixels
11.11. Clothify
11.12. GIMPressionist
11.13. Van Gogh (LIC)
11.14. Weave
12. Dekoreringsfilter
12.1. Introduktion
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Coffee Stain
12.5. Fog
12.6. Fuzzy Border
12.7. Old Photo
12.8. Round Corners
12.9. Slide
12.10. Stencil Carve
12.11. Stencil Chrome
13. Mappningsfilter
13.1. Introduktion
13.2. Bump Map
13.3. Displace
13.4. Fractal Trace
13.5. Illusion
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Paper Tile
13.10. Tile Seamless
13.11. Map Object
13.12. Small Tiles
13.13. Bricka
13.14. Warp
14. Renderingsfilter
14.1. Introduktion
14.2. Flame
14.3. Fractal Explorer
14.4. IFS Fractal
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Solid Noise
14.10. Difference Clouds
14.11. Bayer Matrix
14.12. Checkerboard
14.13. Diffraction Patterns
14.14. Rutnät
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Maze
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML Explorer
14.21. Grid (legacy)
14.22. Jigsaw
14.23. Qbist
14.24. Circuit
14.25. Gfig
14.26. Lava
14.27. Line Nova
14.28. Sphere Designer
14.29. Spyrogimp
15. Webbfilter
15.1. Introduktion
15.2. Image Map
15.3. Semi-Flatten
16. Animationsfilter
16.1. Introduktion
16.2. Intoning
16.3. Inbränning
16.4. Krusning
16.5. Roterande glob
16.6. Vågor
16.7. Optimera
16.8. Uppspelning

1. Introduktion

Ett filter är en speciell typ av verktyg som är designad att ta ett inmatningslager eller bild, tillämpa en matematisk algoritm till den och returnera inmatningslagret eller bilden i ett ändrat format. GIMP använder filter för att uppnå en mängd olika effekter och dessa effekter kommer att beskrivas här.