10.2. Sammanfoga djup

Sammanfoga djup är ett kombinationsfilter vilket är användbart för att kombinera två olika bilder eller lager. Du kan bestämma vilken del av varje bild eller lager som kommer förbli synlig.

10.2.1. Översikt

Figur 17.189. Filterexempel

Filterexempel

Original

Filterexempel

Filter tillämpat


Varje bild är associerad med en mappning som fungerar som en mask. Skapa helt enkelt denna mappning som en gråskalegradient: när den tillämpas på bilden kommer mörka områden i masken att visa den underliggande bilden, och ljusa områden kommer att maskera bilden.

[Notera] Notera

För att arbeta med dessa filter behöver bilder och mappningar alla ha samma storlek. Alla bilder som ska väljas måste finnas på skärmen.

Du kan också använda detta filter på en bild med flera lager. Alla lager kommer visas i rullgardinslistorna som används för att välja bilder. Dessa lager måste ha samma storlek.

10.2.2. Komma åt detta filter

Du kan hitta detta filter genom FilterKombineraSammanfoga djup…

10.2.3. Alternativ

Figur 17.190. Alternativ för filtret Sammanfoga djup

Alternativ för filtret ”Sammanfoga djup”

Källa 1, Källa 2

Definierar källbilderna att använda för toningen.

Djupkarta 1, Djupkarta 2

Definiera bilderna att använda som transformeringsmappningar för källorna.

Överlappning

Skapar mjuka övergångar mellan bilder.

Förskjutning

Detta alternativ förskjuter sammanfogningsgränsen, och ger mer eller mindre betydelse åt en bild gentemot den andra.

Skala 1, Skala 2

Samma som ovan för Förskjutning, men känsligare och tillämpas på varje mappning separat. När du skalar till ett lägre värde kommer det påverka mappningsbildens intensitet och göra den mörkare. Så svart blir mer dominant i sammanfogningen och du kommer se mer av bilden.

10.2.4. Användningsexempel

Mappningarna är gråskalegradienter skapade med gradientverktyget och ändrade med kurvverktyget.

Figur 17.191. Källbilder och deras mappningar

Källbilder och deras mappningar

Källbild 1

Källbilder och deras mappningar

Källbild 2

Källbilder och deras mappningar

Mappning 1

Källbilder och deras mappningar

Mappning 2


Du kan förstå vad som pågår. Bild 1 behandlas av mappning 1: den röda kvadraten maskeras och den gula kvadraten förblir synlig. Bild 2 behandlas av mappning 2: den röda cirkeln maskeras och den gröna cirkeln förblir synlig. Totalt förblir den gröna cirkeln och den gula kvadraten synliga.

Figur 17.192. Resultat

Resultat

Ingen förskjutning och ingen överlappning. Gränsen mellan bilderna är skarp och finns i mitten av maskgradienten.

Resultat

Förskjutning = 0,980 : gränsen, som är skarp, förskjuts så att området för bild 2 utökas.

Resultat

Överlappning = 0,520 : gränsen är oskarp.

Resultat

Skala 1 reducerad till 0,056 : som med Förskjutning så förskjuts gränsen. Området för bild 1 utökas.