8.50. Histogram

Dialogrutan Histogram är dokumenterad i Avsnitt 2.5, ”Histogram Dialog”.