8.50. Histograma

El diàleg de l'histograma està documentat a Secció 2.5, «Histogram Dialog».