8.50. Histograma

Dialogas Histograma yra aprašytas sekcijoje Skyrius 2.5, „Histogram Dialog“.