8.45. Reinhard 2005

8.45.1. Översikt

Figur 16.214. Exempel för Reinhard 2005-tonmapping

Exempel för ”Reinhard 2005”-tonmapping

Ursprunglig bild

Exempel för ”Reinhard 2005”-tonmapping

Filtret tillämpat med standardinställningar, efter att bildprecisionen i GIMP ändrats till 32-bitars flyttal, linjärt ljus.


Detta filter kan användas för att anpassa en bild som kan ha ett stort dynamiskt omfång (HDR), för visning med ett litet dynamiskt omfång. Detta är en effektiv global operator härledd från enkla fysiologiska observationer, och producerar luminans i intervallet 0,0-1,0.

Detta tillvägagångssätt för tonmappning presenterades ursprungligen av Reinhard, E. and Devlin, K. (2005). Dynamic range reduction inspired by photoreceptor physiology. I: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 11(1) (2005), pp. 13–24.

[Notera] Notera

Även om det inte är lika långsamt som Fattal- och Mantiuk-filtren så är Reinhard-filtret inte så snabbt på större bilder. För att hitta de bästa inställningarna för din bild kan du först göra en liten relevant markering och spara den som en förinställning innan du använder den för hela bilden.

8.45.2. Aktivera filtret

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingReinhard 2005.

8.45.3. Alternativ

Figur 16.215. Filterdialogen för Reinhard 2005

Filterdialogen för ”Reinhard 2005”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Ljusstyrka

Övergripande ljushet i bilden.

Kromatisk anpassning

Anpassning till färgvariation över bilden.

Ljusanpassning

Anpassning till ljusvariation över bilden.

Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.