2. Gemensamma funktioner

Most filters are GEGL filters. GEGL is the image processing library used by GIMP. These filters have several options in common, some of which are only shown under certain conditions.

Figur 17.1. Gemensamma alternativ för GEGL-filter

Gemensamma alternativ för GEGL-filter

När en markering är aktiv

Gemensamma alternativ för GEGL-filter

När det aktiva lagret har en alfakanal och ingen markering är aktiv


Förinställningar

Förinställningar för filter liknar verktygsförinställningar så till vida att du kan spara dina favoritinställningar och ta fram dem när de behövs. De består av:

  • En rullgardinslista som visar den aktuella förinställningen och låter dig välja en annan.

  • An icon to save the current settings as a named preset.

  • An icon that opens a menu with options to import presets from a file, export the current presets to a file, and manage presets.

Indatatyp
[Notera] Notera

Rullgardinslistan för indatatyp är endast synlig när en markering är aktiv.

  • Använd markeringen som indata Om detta alternativ är valt använder filtret endast bildpunkter inuti markeringen som sina indata.

  • Använd hela lagret som indata Om detta alternativ är valt är filtrets indata hela lagret. Utdata kommer endast påverka markeringen. Lagret utanför markeringen förblir oförändrat.

Klippning
[Notera] Notera

Rullgardinslistan för klippning är endast synlig när det aktuella lagret har en alfakanal och ingen markering är aktiv.

Denna inställning avgör vad som ska göras när resultatet av detta filter är större än det ursprungliga lagret.

  • Justera Lagret kommer automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Detta är standardvärdet.

  • Klipp Resultatet kommer att klippas till lagergränsen.

Toningsalternativ

När du expanderar detta alternativ genom att klicka på + så kan du välja toningens Läge som ska användas när filtret tillämpas, och Opacitet. Dessa fungerar på samma sätt som toningsalternativens Läge för lager.

Förhandsvisning

När detta alternativ är aktiverat (standard) kommer ändringar i filterinställningarna att visas direkt på ritytan. De tillämpas inte på bilden förrän du har klickat på OK-knappen.

Dela vy

När detta alternativ är aktiverat kommer bilden att delas upp i två delar. Till vänster visas effekten av filtret, och till höger visas bilden utan filter.

[Notera] Notera

Du kan klicka-och-dra linjen som delar förhandsvisningen för att flytta den, och Ctrl-klicka för att göra den horisontell, eller för att växla den tillbaka till vertikal.