2.13. Oväntade färger vid försök att använda en pensel eller suddgummit

Känns igen på: Du försöker använda penseln eller suddgummit men resultatet är inte vad du förväntade dig.

Lösning: Kontrollera huruvida lagret du målar på har en Lagermask. Om det har det kanske du målar på lagermasken i stället för lagret självt. Klicka i så fall på lagret för att göra det till det aktiva målningsområdet.

En annan liknande möjlighet är att en kanal är aktiv i stället för ett lager. Klicka i så fall på ett lager i lagerdialogen för att göra ett lager aktivt.