2.12. Suddgummit gör inte området transparent

Känns igen på: Du försöker använda suddgummit för att ta bort all färg, men i stället för att ett transparent område dyker upp så ändras det till bakgrundsfärgen (vanligen vit).

Lösning: Kontrollera det aktiva lagret i dialogen Lager: högerklicka på det för att öppna en meny och se om Lägg till alfakanal är aktiverat. Om det är det har ditt lager ingen alfakanal: klicka på det menyobjektet för att lägga till en alfakanal. När det har fixats kommer du kunna sudda till transparens.