4.8. Vänd en bild

Use this option when you need the person in the photo looking in the other direction, or you need the top of the image to be the bottom. Select ToolsTransform ToolsFlip from the main menu, or use the button on the toolbox. After selecting the flip tool from the toolbox, click inside the canvas. Controls in the Tool Options dockable let you switch between Horizontal and Vertical modes.

Efter att ha valt vändverktyget från verktygslådan, klicka inuti ritytan. Verktyget vänder bilden horisontellt. Använd alternativdialogen för att växla mellan horisontellt och vertikalt. Om den inte redan visas i dockan under verktygslådan, dubbelklicka på knappen i verktygslådan. Du kan också använda Ctrl-tangenten för att växla mellan horisontellt och vertikalt.

I bilderna nedan demonstreras alla möjliga vändningar:

Figur 3.27. Exempelbild att vända

Exempelbild att vända

Källbild

Exempelbild att vända

Horisontellt vänd bild

Exempelbild att vända

Vertikalt vänd bild

Exempelbild att vända

Horisontellt och vertikalt vänd bild