4.8. Spegelvending

Når du har bruk for at personen på biletet skal sjå den andre vegen, eller at toppen av biletet skal vera botnen, då spegelvender du biletet. Vel VerktøyTransformerSpegelvend på hovudmenyen eller bruk knappen i verktøykassa . Når du har vald verktøyet, klikk på lerretet i biletet. Du kan velja mellom å spegelvenda vassrett eller loddrett.

Når du har markert for spegelvendinga i verktøykassa, klikk inne i biletet. Biletet vert no spegelvend vassrett. I verktøyinnstillingane kan du velja om verktøyet skal spegelvende vassrett eller loddrett. Dersom innstillingane ikkje er synlege under verktøykassa, dobbeltklikk på verktøysymbolet. Du kan også bruka tasten Ctrl for å veksla mellom dei to retningane.

Biletet nedanfor viser alle moglege former for spegelvendingar:

Figur 3.27. Eksempel på spegelvending

Eksempel på spegelvending

Originalbiletet

Eksempel på spegelvending

Vassrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Loddrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Vassrett og loddrett spegelvending