4.8. Spegelvending

Use this option when you need the person in the photo looking in the other direction, or you need the top of the image to be the bottom. Select ToolsTransform ToolsFlip from the image menu, or use the button on the toolbox. After selecting the flip tool from the toolbox, click inside the canvas. Controls in the Tool Options dockable let you switch between Horizontal and Vertical modes.

Når du har markert for spegelvendinga i verktøykassa, klikk inne i biletet. Biletet blir nå spegelvendt vassrett. I verktøyinnstillingane kan du velje om verktøyet skal spegelvende vassrett eller loddrett. Dersom innstillingane ikkje er synlege under verktøykassa, dobbeltklikk på verktøysymbolet. Du kan også bruke tasten Ctrl for å veksle mellom dei to retningane.

Biletet nedanfor viser alle moglege former for spegelvendingar:

Figur 3.29. Eksempel på spegelvending

Eksempel på spegelvending

Originalbiletet

Eksempel på spegelvending

Vassrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Loddrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Vassrett og loddrett spegelvending