4.8. Αναστροφή εικόνας

Χρησιμοποιείστε αυτήν την επιλογή όταν χρειάζεται το άτομο στην φωτογραφία να φαίνεται στην άλλη κατεύθυνση, ή όταν χρειάζεται η κορυφή της εικόνας να είναι στον πάτο. Χρησιμοποιείστε ΕργαλείαΕργαλεία μετασχηματισμούΑναστροφή, ή χρησιμοποιείστε το πλήκτρο στην εργαλειοθήκη. Μετά την επιλογή του εργαλείου αναστροφής από την εργαλειοθήκη, πατήστε μες τον καμβά. Στοιχεία ελέγχου στις προσαρτήσιμες επιλογές εργαλείου επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης κατάστασης.

Σχήμα 3.33. Μενού για «Αναστροφή εικόνας»

Μενού για «Αναστροφή εικόνας»

Μετά την επιλογή του εργαλείου αναστροφής από την εργαλειοθήκη, κλικ μέσα στον καμβά. Το εργαλείο αναστρέφει την εικόνα οριζόντια. Χρησιμοποιείστε το διάλογο επιλογών για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης. Εάν δεν εμφανίζεται ήδη στην προσάρτηση κάτω από την εργαλειοθήκη, διπλό κλικ στο κουμπί εργαλειοθήκης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Ctrl για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης.

Στις παρακάτω εικόνες, επιδεικνύονται όλες οι δυνατές αναστροφές:

Σχήμα 3.34. Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Πηγαία εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Οριζόντια ανεστραμμένη εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Κάθετη ανεστραμμένη εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Οριζόντια και κάθετη ανεστραμμένη εικόνα