2.2. Markeringen är dold

Känns igen på: Om detta är problemet kommer att bara läsa detta troligen ha fått dig att inse det, men för att förklara i alla fall: ibland är den vandrande linjen som ger konturen för markeringen irriterande eftersom den gör det svårt att se viktiga detaljer i bilden, så GIMP ger dig alternativet att dölja markeringen genom att avmarkera Visa markering i menyn Visa. Det är dock lätt att glömma att du gjort detta.

How to fix: Go to the View menu for the image and, if Show Selection is unchecked, click on it.