2. Συνηθισμένα αίτια μη ανταπόκρισης του GIMP

2.1. Υπάρχει μια αιωρούμενη επιλογή

Σχήμα 4.1. Ο διάλογος στρώσεων δείχνει μια αιωρούμενη επιλογή.

Ο διάλογος στρώσεων δείχνει μια αιωρούμενη επιλογή.

Εμφάνιση μιας αιωρούμενης επιλογής που μπορεί να αγκυρωθεί ( Ctrl+H) ή να μετατραπεί σε νέα στρώση ( Shift+Ctrl+N).


Το Πρόβλημα: Εάν υπάρχει μια αιωρούμενη επιλογή, πολλές ενέργειες είναι αδύνατες μέχρι η αιωρούμενη επιλογή να αγκυρωθεί. Για να το ελέγξετε, κοιτάξτε τον διάλογο στρώσεων, συντόμευση Ctrl+L (ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί για την εικόνα που δουλεύετε) και δείτε εάν η κορυφαία στρώση λέγεται «Αιωρούμενη επιλογή».

Τρόπος επίλυσης: Δεξιοπατήστε στην αιωρούμενη επιλογή για να ανοίξετε το μενού Στρώσεις και επιλέξτε είτε Αγκύρωση στρώσης (συντόμευση Ctrl+ H) για να αγκυρώσετε την αιωρούμενη επιλογή στην από κάτω στρώση, ή να τη μετατρέψετε σε μια συνηθισμένη στρώση επιλέγοντας Σε νέα στρώση (συντόμευση Shift+Ctrl+N). Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στις Αιωρούμενες επιλογές.