8.51. Kantmedelvärde

8.51.1. Översiktsvy

Figur 16.222. Exempel för filtret Kantmedelvärde

Exempel för filtret ”Kantmedelvärde”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Kantmedelvärde”

Filtret Kantmedelvärde tillämpat


This plug-in calculates the most often used color in a specified border of the active layer or selection. It can gather similar colors together so that they become predominant. The calculated color becomes the foreground color in the Toolbox. This filter is interesting when you have to find a Web page color background that differs as little as possible from your image border. The action of this filter is not registered in Undo History and can't be deleted with Ctrl+Z: it doesn't modify the image.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar bara på RGB-bilder. Ifall bilden är i gråskala eller indexerad så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.51.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under ColorsInfoBorder Average.

8.51.3. Alternativ

Figur 16.223. Alternativ för filtret Kantmedelvärde

Alternativ för filtret ”Kantmedelvärde”

Kantstorlek

Du kan där ställa in kantens Tjocklek i bildpunkter.

Antal färger

Hinkstorleken ger dig kontroll över antalet färger som anses lika och räknas till samma hink. Ett lågt värde för hinkstorleken (d.v.s. ett högt hinkantal) ger bättre precision vid beräkning av en färgs medelvärde. Observera att bättre precision inte nödvändigtvis innebär bättre resultat (se exempel nedan).

8.51.4. Exempel som illustrerar filtret Kantmedelvärde

Figur 16.224. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Ursprunglig bild: färgerna är helröd (255;0;0), helblå (0;0;255), samt olika men liknande nyanser av grön ( 0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Figur 16.225. Antal färger är satt till 8:

”Antal färger” är satt till 8:

Resulterar i en rödaktig färg (254,2,2).


Hinkstorleken är låg. Så hinkantalet är högt. Alla färgnyanser kan lagras i olika hinkar. Här är hinken med rött mest fylld. Färgen blir nästan helröd (254,2,2) och blir förgrundsfärgen i verktygslådan.

Figur 16.226. Antal färger är satt till 64:

”Antal färger” är satt till 64:

Resulterar i en grön färg (32,224,32).


Här är hinkstorleken hög och antalet hinkar lågt. Liknande färger (i detta fall grön) lagras i samma hink. Den här gröna hinken är nu den mest fyllda. Samtliga färger i hinken har samma värden för de två mest betydelsefulla bitarna: (00******;11******;00******). De övriga 6 bitarna kan ha ett värde från 0 till 63 för respektive kanal. Så i den här hinken har röd färgs kanal mellan 0 till 63 i värde, grön färgs kanal från 192 till 255, blå kanal från 0 till 63. Slutfärgen blir grön (32,224,32) som, för varje kanal, är medelvärdet mellan gränsvärdena för kanalintervallet (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63 + 0)/2.