10.2. Sloučení hloubky

Sloučení hloubky je kombinační filtr užitečný pro spojování dvou různých obrázků.

10.2.1. Overview

Obrázek 17.189. Filter example

Filter example

Původní obrázek

Filter example

Aktivace filtru


Tento filtr sloučí dva zdrojové obrázky do jednoho, ve kterém budou převládat nejtemnější tóny. Lze toho dosáhnout i pomocí směsných režimů, ale v tomto případě nejsou k dispozici žádné volby.

[Poznámka] Poznámka

Pro práci s tímto filtrem potřebujete alespoň dva obrázky, které musí mít stejnou velikost.

You can also use this filter on an image with several layers. All layers will appear in the drop-down lists used to select images. These layers must have the same size.

10.2.2. Vyvolání filtru

You can find this filter through FiltersCombineDepth Merge…

10.2.3. Options

Obrázek 17.190. Depth Merge filter options

„Depth Merge“ filter options

Source 1, Source 2

Určuje zdrojové obrázky určené pro sloučení.

Depth map 1, Depth map 2

Define the pictures to use as transformation maps for the sources.

Přesah

Vytváří jemné přesahy mezi obrázky.

Offset

Určuje tmavost aplikovanou na zdrojové mapy.

Scale 1, Scale 2

Stejné jako výše, ale citlivější a nastavované pro každou mapu zvlášť.

10.2.4. Using example

Maps are grayscale gradients created with the Gradient tool and modified with the Curve tool.

Obrázek 17.191. Source images and their maps

Source images and their maps

Source image 1

Source images and their maps

Source image 2

Source images and their maps

Map 1

Source images and their maps

Map 2


You can understand what's going on. Image-1 is treated by map-1: the red square is masked and the yellow square remains visible. Image-2 is treated by map-2: the red circle is masked and the green circle remains visible. In total, the green circle and the yellow square stay visible.

Obrázek 17.192. Results

Results

No offset and no overlap. The limit between both images is sharp and is situated in the middle of the mask gradient.

Results

Offset = 0.980 : the limit, sharp, is shifted so that the image-2 area is increased.

Results

Overlap = 0.520 : the limit is blurred.

Results

Scale 1 reduced to 0.056 : as with Offset, the limit is shifted. Image-1 area is increased.