16.6. Vågor

16.6.1. Översikt

Figur 17.424. Exempel för filtret Vågor

Exempel för filtret ”Vågor”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Vågor”

En vågad bildruta


16.6.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterAnimationVågor….

16.6.3. Alternativ

Figur 17.425. Alternativ för Vågor

Alternativ för ”Vågor”

Amplitud

Våglängd

Antal bildrutor

Invertera riktning