16.6. Ones

16.6.1. Resum

Figura 17.412. Exemple del filtre «Ones»

Exemple del filtre «Ones»

Imatge original

Exemple del filtre «Ones»

Un fotograma d'«Ona»


16.6.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationWaves….

16.6.3. Opcions

Figura 17.413. Opcions d'«Onades»

Opcions d'«Onades»

Amplitud

PENDENT

Longitud d'ona

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Inverteix la direcció

PENDENT