16.6. Bølgjer

16.6.1. Oversyn

Figur 17.424. Eksempel for filteret «Bølgjer»

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Originalbiletet

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Ei «bølgjeramme»


16.6.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterAnimasjonBølgjer.

16.6.3. Innstillingar

Figur 17.425. Innstillingane for filteret «bølgjer»

Innstillingane for filteret «bølgjer»

Amplityde

Bølgelengde

Talet på rammer

Inverter retning