16.6. Κύματα

16.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.425. Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Πλαίσιο «Κύμα»


16.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationWaves….

16.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.426. Επιλογές του «Κύματα»

Επιλογές του «Κύματα»

Μέγεθος

Μήκος κύματος

Αριθμός πλαισίων

Αντιστροφή κατεύθυνσης