16.6. Κύματα

16.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.418. Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κύματα»

Πλαίσιο «Κύμα»


16.6.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚίνησηΚύματα….

16.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.419. Επιλογές του «Κύματα»

Επιλογές του «Κύματα»

Μέγεθος

TODO (να γίνει)

Μήκος κύματος

TODO (να γίνει)

Αριθμός πλαισίων

TODO (να γίνει)

Αντιστροφή κατεύθυνσης

TODO (να γίνει)