Register

Symbolen

.gif, Export Image as GIF
.jpeg, Export Image as JPEG
.jpg, Export Image as JPEG
.png, Glossary
.psd, Glossary
.xcf, Glossary
.xcf.gz, Glossary
3D Outline, 3D Outline

A

Acquire, Create
Add Alpha channel, Add Alpha Channel
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Addition, Layer Modes
Afbeelding
Bijnijden
Gereedschap, Bijnijden
Afbeeldingen
Types, Soorten afbeeldingen
Alien Glow, Alien Glow
Alien Map, Alien Map
Alien Neon, Alien Neon
Align visible layers, Align Visible Layers…
Alpha, Threshold Alpha, Glossary
Alpha Channel, Laag eigenschappen
Alpha channel, Glossary
Anchor Layer, Anchor layer
Animation
Animated GIF options, Export Image as GIF
Creating an animated brush, The GIH Dialog Box
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Antialias, Antialias
Antialiasing
Explanation, Glossary
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Apply Layer Mask (command), Apply Layer Mask
Apply Lens, Apply Lens
Autocrop, Autocrop Image

B

Background color, Color Area
Background layer, Laag eigenschappen
Basic I, Basic I & II
Basic II, Basic I & II
Basic Setup, Het Hoofdvenster van GIMP
Behind (paint mode), Paint Mode Examples
Bestanden, Bestanden
Openen, Bestanden openen
Bézier's curve, Paths
Bijnijden, Bijnijden
Black point, Niveaus
Blend, Blend
Blended, Blended
Blinds, Blinds
Blur, Blur
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
BMP, Glossary
Border, Border
Border Average, Border Average
Bovination, Bovination
bpp, Glossary
Browser
Plug-In, Plug-In Browser
Procedure, The Procedure Browser
Brush, Pattern, Gradient area
Voorkeursinstellingen, Options
Brushes, Brushes Dialog
Add New, Adding New Brushes
Clipboard brush, The Clipboard Brush
Dialog, Brushes Dialog
File formats, Adding New Brushes
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
Varying brush size, Varying brush size
Buffers
Copy named, Buffers Dialog
Cut named, Buffers Dialog
Dialog, Buffers Dialog
Named Buffers: Cut/Copy/Paste, Buffer
Paste named, Buffers Dialog
Bugs, Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen
Bump Map, Bump Map
Burn, Layer Modes
Burn-In, Burn-In
Button
Script-Fu-generated, Standalone Scripts

C

Cage, The Cage Tool
Calibrate monitor, Display
Canvas
effect, Apply Canvas
Fit canvas size to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas size to selection, Fit Canvas to Selection
Padding color, Padding Color
Size, Canvas Size
Snap to canvas, Snap to Canvas
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Chain icon, Laag eigenschappen
Chalk, Chalk
Channel, Basisprincipes van GIMP, Decompose , Glossary
Channel mask, Selection masks
Channel to Selection, Managing channels
Create a New Channel Mask, Managing channels
Delete Channel Mask, Managing channels
Dialog, Channels Dialog
Duplicate Channel Mask, Managing channels
Edit Channel Attributes, Managing channels
Move Channel Mask, Managing channels
Channel Mixer, Channel Mixer
Channels
Menu, Channels Context Menu
Checkerboard, Checkerboard
Chip Away, Chip Away
Chrome, Chrome
Circuit, Circuit
Clear, Clear
Clipboard Brush, The Clipboard Brush
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Clipping
Transformeren, Tool Options
Close, Close
Clothify, Clothify
CML Explorer, CML Explorer
CMYK, Compose, Decompose , Recompose, Glossary
Coffee Stain, Coffee Stain
Color, Layer Modes, Color Management in GIMP
Additive color model, Glossary
Color display, Display Filters
Deficient vision, Color Deficient Vision
Dithering, Glossary
Grab color, Color Picker
HTML notation, Glossary
Indexed colors, Glossary
Merging layer Modes, Layer Modes
Padding color of canvas, Padding Color
Palettes, Palettes Dialog
Palettes (color map), paletten
Saturation, Glossary
Selection by color, Select By Color
Subtractive color synthesis, Glossary
Value, Glossary
Color area
Voorkeursinstellingen, Options
Color Area, Color Area
Color depth, Glossary
Color Enhance, Color Enhance
Color Erase (paint mode), Paint Mode Examples
Color Exchange, Color Exchange
Color management, Display Calibration and Profiling, Color Management
Color Management, Color Management, Options, Glossary
Color model, Glossary
Color Picker, Color Picker
Color profile, Display Calibration and Profiling
Color Profile, Color Management
Color proof, Color Proof
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Color to Alpha, Color to Alpha
Color Tool Presets, Color Tool Presets
Color tools, Overview
Colorcube Analysis, Colorcube Analysis
Colorify, Colorify…
Colormap, Colormap Dialog
Rearrange, Rearrange Colormap
Set, Set Colormap
Colors, Retinex
Alien Map, Alien Map
Auto, The “Auto” Submenu
Border Average, Border Average
Color enhance, Color Enhance
Colorcube Analysis, Colorcube Analysis
Colorify, Colorify…
Components
Channel mixer, Channel Mixer
Compose, Compose
Decompose, Decompose
Recompose image from its components, Recompose
Equalize, Equalize
Exchange colors, Color Exchange
Filter Pack, Filter Pack…
Hot, Hot…
Invert, Invert
Map
Gradient Map, Gradient Map
Palette Map, Palette Map
Max RGB, Maximum RGB…
Normalize, Normalize
Rotate, Rotate Colors
Sample Colorize, Sample Colorize
Smooth Palette, Smooth Palette
Stretch colors in HSV space, Stretch HSV
Stretch contrast, Stretch Contrast
Stretching, Automatic Color-Stretching
Tools, Colors Tools
Use GEGL, Use GEGL
Value Invert, Value Invert
White balance, White Balance
Comic Book, Comic Book
Command line Arguments, Argumenten op de opdrachtregel
Comment, Advanced Options
Compose, Compose, Decompose
Composition guides, Tool Options
Concepts, Basisprincipes van GIMP
Context menus, Context Menus
Contrast, Contrast, Stretch Contrast
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Cool Metal, Cool Metal
Copy Named, Buffers Dialog
Copy Visible, Copy Visible
Copy Visible (Layers), Copy Visible
Create Template, Create Template…
Crop
Autocrop layer, Autocrop Layer
Crop Layer, Crop to Selection
Crop to selection, Crop to Selection
CSS Keywords, Using the “FG/BG color” dialog
Cubism, Cubism
Curve Bend, Curve Bend
Curves, Curves
Customize
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Functions
Splash-screen, Customize Splash-Screen
Cut, Cut
Cut Named, Buffers Dialog

D

Darken only, Layer Modes
Data folders
Voorkeursinstellingen, Data Folders
De GIMP
Introductie, Welkom bij de GIMP
Decompose, Decompose
Decor, Introduction
Deinterlace, Deinterlace
Dekking
Brush, Tool Options
Depth Merge, Depth Merge
Desatureren, Desatureren
Despeckle, Despeckle
Destripe, Destripe
Device Status, Device Status Dialog
Dialog
Sample Points, Sample Points Dialog
Dialogen
Voorkeursinstellingen, Voorkeursinstellingen
Color Management, Color Management
Data folders, Data Folders
Default image, Default Image Preferences
Display, Display
Environment, Environment
Folders, Folders
Help System, Help System
Image Windows, Image Windows, Image Window Appearance
Interface, Interface
Theme, Theme
Title and Statusbar, Image Window Title and Statusbar
Tool Options, Tool Options
Toolbox, Toolbox
Window management, Window Management
Dialogs
Brushes, Brushes Dialog
Buffers, Buffers Dialog
Channels, Channels Dialog
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Colormap, Colormap Dialog
Device Status, Device Status Dialog
Docking, Koppelen van dialoogvensters
Document History, Document History Dialog
Fonts, Fonts Dialog
Gradient Dialog, Gradients Dialog
Histogram, Histogram dialog
Images, Images Dialog
Introduction, Dialog Introduction
Layers, Layers Dialog
Palettes, Palettes Dialog
Paths, Paths Dialog
Patterns, Patterns Dialog
Pointer, Pointer Dialog
Templates, Templates Dialog
Undo History, Undo History Dialog
Difference, Layer Modes
Difference Clouds, Difference Clouds
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Differential, Edge
Diffraction patterns (filter), Diffraction Patterns
Dilate, Dilate
Disable Layer Mask, Disable Layer Mask
Displace, Displace
Display
Dot for Dot, Dot for Dot
Full Screen, Full Screen
Voorkeursinstellingen, Display
Dissolve, Layer Modes
Distort Selection, Distort
Dithering, Glossary
Divide, Layer Modes
Docking, Koppelen van dialoogvensters
Docks
Add Tab, Tabmenu
Add tab, A Brief Tutorial
Close tab, Tabmenu
Contekstmenu, Tabmenu
Detach tab, Tabmenu
Lock tab, Tabmenu
Preview size, Tabmenu
Tab menu, Tabmenu
Tab style, Tabmenu
View as List/Grid, Tabmenu
Document History, Document History Dialog
Dodge, Layer Modes
Doordrukken / tegenhouden, Doordrukken / tegenhouden
Dot for dot, Options
Dot for Dot, Dot for Dot
Draaien, Draaien
Draw, How to Draw Straight Lines
Drawable, Lagen
Drempelwaarde, Drempelwaarde
Drop Shadow, Drop Shadow
Duplicate, Duplicate
Duplicate Layer, Duplicate layer
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options

E

Edge, Edge
Edge feathering (Selections), Opties
Edge-Detect, Introduction
Edit Layer Mask, Edit Layer Mask
Edit Template, Edit Template
Editor, Selection Editor
Ellipse Selection Tool, Ellipse Selection
Emboss, Emboss
Emmer, Emmer
Engrave, Engrave
Environment preferences, Environment
Equalize, Equalize
Erase Every Other Row or Column, Erase Every Other Row
Erode, Erode
Error console, Error Console
EXIF, Export Image as JPEG, Glossary
Export, Export…
Export As, Export As…
Export File, Export File
Export Image as GIF, Export Image as GIF
Export Image as JPEG, Export Image as JPEG
Export Image as MNG, Export Image as MNG
Export Image as PNG, Export Image as PNG
Export Image as TIFF, Export Image as TIFF
Export Images, Save / Export Images
Eye Dropper, Color Picker

F

Fade, Fade
Feathering, Glossary
File
New image, Nieuwe bestanden aanmaken
File format, Glossary
Fill with Background color, Fill with BG Color
Fill with Foreground Color, Fill with FG Color
Fill with Pattern, Fill with Pattern
Filmstrip, Filmstrip
Filter Pack, Filter Pack…
Filters
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Alpha to Logo
3D Outline, 3D Outline
Alien Glow, Alien Glow
Alien Neon, Alien Neon
Basic I, Basic I & II
Basic II, Basic I & II
Blended, Blended
Bovination, Bovination
Chalk, Chalk
Chip Away, Chip Away
Chrome, Chrome
Comic Book, Comic Book
Cool Metal, Cool Metal
Frosty, Frosty
Glossy, Glossy
Glowing Hot, Glowing Hot
Gradient Bevel, Gradient Bevel
Introduction, Introduction
Neon, Neon
Particle Trace, Particle Trace
Textured, Textured
Animation
Blend, Blend
Burn-In, Burn-In
Introduction, Animation Filters
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Rippling, Rippling
Spinning Globe, Spinning Globe
Waves, Waves
Artistic
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Clothify, Clothify
Cubism, Cubism
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Introduction, Introduction
Oilify, Oilify
Photocopy, Photocopy
Predator, Predator
Softglow, Softglow
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Weave, Weave
Blur, Introduction
Blur, Blur
Gaussian Blur, Gaussian Blur
Motion Blur, Motion Blur
Pixelise, Pixelise
Selective Gaussian, Selective Gaussian Blur
Tileable Blur, Tileable Blur
Combine
Depth Merge, Depth Merge
Filmstrip, Filmstrip
Introduction, Introduction
Common functions
Introduction to filters, Introduction to the “Filters” Menu
Laatste herhalen, Laatste herhalen
Re-show last, Re-show Last
Reset all, Reset All Filters
Decor
Coffee Stain, Coffee Stain
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Introduction, Introduction
Old Photo, Old Photo
Round Corners, Round Corners
Slide, Slide
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Distorts
Blinds, Blinds
Curve Bend, Curve Bend
Emboss, Emboss
Engrave, Engrave
Erase Every Other Row, Erase Every Other Row
Introduction, Introduction
IWarp, IWarp
Lens Distortion, Lens Distortion
Mosaic, Mosaic
Newsprint, Newsprint
Page Curl, Page Curl
Polar Coords, Polar Coords
Ripple, Ripple
Shift, Shift
Video, Video
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
Wind, Wind
Edge Detect
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Edge, Edge
Introduction, Introduction
Laplace, Laplace
Neon, Neon
Sobel, Sobel
Enhance
Antialias, Antialias
Deinterlace, Deinterlace
Despeckle, Despeckle
Destripe, Destripe
Introduction, Introduction
NL filter, NL Filter
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Sharpen, Sharpen
Unsharp Mask, Unsharp Mask
Generic
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Dilate, Dilate
Erode, Erode
Introduction, Introduction
Glass Effects, Introduction
Introduction, Introduction
Light and Shadow, Introduction
Apply Lens, Apply Lens
Drop Shadow, Drop Shadow
Glass Tile, Glass Tile
Gradient Flare, Gradient Flare
Lens Flare, Lens Flare
Lighting effects, Lighting Effects
Perspective, Perspective
Sparkle, Sparkle
Supernova, Supernova
Xach-Effect, Xach-Effect
Light Effects, Introduction
Map
bump-map, Bump Map
Displace, Displace
Fractal Trace, Fractal Trace
Illusion, Illusion
Introduction, Introduction
Make Seamless, Make Seamless
Map Object, Map Object
Paper Tile, Paper Tile
Small Tiles, Small Tiles
Tile, Tile
Warp, Warp
Menu, Introduction to the “Filters” Menu
Noise
HSV Noise, HSV Noise
Hurl, Hurl
Introduction, Introduction
Pick, Pick
RGB Noise, RGB Noise
Slur, Slur
Spread, Spread
Render
Checkerboard, Checkerboard
Circuit, Circuit
CML Explorer, CML Explorer
Difference Clouds, Difference Clouds
Diffraction, Diffraction Patterns
Flame, Flame
Fog, Fog
Fractal Composition, IFS Fractal
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Gfig, Gfig
Grid, Grid
Introduction, Introduction
Jigsaw, Jigsaw
Lava, Lava
Line Nova, Line Nova
Maze, Maze
Plasma, Plasma
Random textures, Qbist
Sinusoidal textures, Sinus
Solid Noise, Solid Noise
Sphere Designer, Sphere Designer
Spyrogimp, Spyrogimp
Web
Clickable image, ImageMap
Introduction, Web Filters
Semi-Flatten, Semi-Flatten
Slice, Slice
Fit canvas to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas to selection, Fit Canvas to Selection
Flame, Flame
Flatten, Flatten Image
Flip, Flip Horizontally; Flip Vertically
Flip horizontally (layer), Flip Horizontally
Flip vertically (layer), Flip Vertically
Floyd-Steinberg, Glossary
Fog, Fog
Fonts
Add, Adding Fonts
Dialog, Fonts Dialog
Problems, Font Problems
Foreground color, Color Area
Foreground Select, Foreground Select
Formats
BMP, Glossary
GBR, Adding New Brushes
GIF, Export Image as GIF
GIH, Adding New Brushes
JPEG, Export Image as JPEG
MNG, Export Image as MNG
PDF, Glossary
PNG, Export Image as PNG
PostScript, Glossary
PSD, Glossary
SVG, Glossary
TGA, Glossary
TIFF, Export Image as TIFF
VBR, Adding New Brushes
XCF, Glossary
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Fractal trace, Fractal Trace
Frosty, Frosty
Full Screen, Full Screen
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)

G

Gamma, Niveaus, Gamma, Glossary
Gamut, Glossary
Gaussian Blur, Gaussian Blur
GBR, Adding New Brushes
GEGL, Use GEGL
GEGL operation, GEGL Operation
Gereedschap
Bijnijden, Bijnijden
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
Brush, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
Cage Tool, The Cage Tool
Curves, Curves
Doordrukken / tegenhouden, Doordrukken / tegenhouden
Draaien, Draaien
Drempelwaarde, Drempelwaarde
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options
Emmer, Emmer
Gum, Gum
Helderheid / contrast, Helderheid / contrast
Hellen, Hellen
Inktpot, Inktpot
Kleur, Overview
Kleurbalans, Kleurbalans
Kleurverloop, Kleurverloop
Klonen, Klonen
Klonen met perspectief, Klonen met perspectief
Niveaus, Niveaus
Penseel, Penseel
Perspectief, Perspectief
Posterkleuren, Posterkleuren
Potlood, Potlood
Repareren, Repareren
Schalen, Schalen
Smeren, Smeren
Spiegelen, Spiegelen
Tekenen, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
Tint / verzadiging, Tint / verzadiging
Uitlijnen, Uitlijnen
Verfspuit, Verfspuit
Verkleuren, Verkleuren
Verplaatsen, Verplaatsen
Gereedschapsvenster, Het gereedschapsvenster
Active image area, Active Image Area
Color Area, Color Area
Indicator Area, Tools Indicator Area
Introduction, The Toolbox
Paint Tools, Paint Tools
Gfig, Gfig
GIF, Export Image as GIF, Glossary
GIH, Adding New Brushes
GIMP
Bugs, Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen
Geschiedenis, De geschiedenis van GIMP
Vastlopen oplossen, Vastlopen oplossen
GIMP Online, GIMP online
GIMP opstarten, GIMP opstarten
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Glass Tile, Glass Tile
Glossary, Glossary
Glossy, Glossy
Glowing Hot, Glowing Hot
Gradient, Edge
Dialog, Gradients Dialog
Editor, The Gradient Editor
From palette, The “Palettes” pop-menu
New gradient, Using example for the Gradient Editor
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
Gradient Bevel, Gradient Bevel
Gradient CSS code snippet, Using the “Gradients” dialog
Gradient Flare, Gradient Flare
Gradient Map, Gradient Map
Grain extract, Layer Modes
Grain merge, Layer Modes
Grayscale
Convert to grayscale, Grayscale mode
Overview, Glossary
Grid
configure, Configure Grid…
Default setting, Default Image Grid
Grid filter, Grid
Overview, Raster en Hulplijnen
Show/Mask Grid, Show Grid
Snap to Grid, Snap to Grid
Guide
Add, New Guide
Add by percent, New Guide (by Percent)
Guides, Guides
Add from selection, New Guides from Selection
Remove, Remove all guides
Selection guides, Tool Options
Show/Mask Guides, Show Guides
Snap to Guides, Snap to Guides
Using, Glossary
Guillotine, Guillotine
Gum, Gum

H

Hard light, Layer Modes
Hellen, Hellen
Help, Help System, Help
Context help, Context Help
Menu, Introduction to the “Help” Menu
Online, GIMP online
Overview, About
Tip of the Day, Tip of the Day
Het samenstellen van een bewegend penseel is een ingewikkelde bezigheid. Ruwweg moet er eerst één afbeelding met GIMP getekend worden die in verschillende vakken wordt ingedeeld. Ieder vak geeft dan een afzonderlijk beeld van de reeks weer. Deze afbeelding wordt dan als een .gih-bestand opgeslagen waarbij er een dialoogvenster geopend wordt waarin u de preciese waarden voor de vlakverdeling aan moet geven., Penselen
Het Snelmasker, The QuickMask
Histogram, Histogram dialog, Glossary
Hot, Hot…
HSV, Compose, Decompose , Recompose
HSV Noise, HSV Noise
HTML notation, Glossary
Hue, Layer Modes
Hulplijn
Verplaatsen, Summary of Move tool actions
Hulplijnen
Overview, Raster en Hulplijnen
Transformeren, Tool Options
Hurl, Hurl

I

ICC profile, Color Management in GIMP
IFS Fractal, IFS Fractal
Illusion, Illusion
Image, Images Dialog
Acquire an image, Create
Active Image Thumbnail, Options
Canvas size, Canvas Size
change Mode, Change the Mode
Close image, Close
Color modes
Menu, Mode
Comment, Advanced Options
Convert
To grayscale, Grayscale mode
To indexed mode, Indexed mode
To RGB mode, RGB mode
crop, Crop An Image
Crop
According to color, Zealous Crop
Autocrop, Autocrop Image
To selection, Crop to Selection
Cut off image according to guides, Guillotine
Export As, Export As…
Flip, Flip An Image
Grid and guides, Raster en Hulplijnen
Guides, Guides
Image size
When creating, Basic Options
information, Find Info About Your Image
New, New…
Open, Open…
As layers, Open as Layers…
Open location, Open Location…
Open recent, Open Recent
Paden, Paden
Paste as, Paste as New Image
Print size, Print Size
Reload the image, Revert
Resize after zooming or scaling, Options
Resolution
Setting when creating, Advanced Options
Rotate, Rotate An Image
save, Compressing Images
Save image
Save, Save File
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
Scale, Change the Size of an Image for the screen
scale, Change the Size of an Image for print
Text, Text
Transform, Transform
Image Hose, Glossary
Image Properties, Image Properties
Image size, Options, Basic Options
Image window
Menus, The “View” Menu, The “Colors” Menu
Image windows
Description, Het Afbeeldingsvenster
Image Windows
Basic settings, Window Management
Voorkeursinstellingen, Image Windows, Image Window Appearance
ImageMap, ImageMap
Incremental, Glossary
Indent, Opties
Indexed colors, Indexed mode
Indexed Colors, Glossary
Indexed palette, paletten
Inktpot, Inktpot
Input Controllers, Input Controllers
Input Devices, Input Devices
Instellen, GIMP de eerste keer instellen
Interface
Voorkeursinstellingen, Interface
Invert colors, Invert
IWarp, IWarp

J

Jigsaw, Jigsaw
Jitter, Tool Options
JPEG, Export Image as JPEG, Glossary
Justify, Opties

K

Keyboard Shortcuts, Interface, Keyboard Shortcuts
Kleur
Adjust level colors, Niveaus
Kleurbalans, Kleurbalans
Verkleuren, Verkleuren
Kleurbalans, Kleurbalans
Kleuren
Convert to gray scale, Desatureren
Kleurverloop, Kleurverloop
Gereedschap, Kleurverloop
Klonen, Klonen
Klonen met perspectief, Klonen met perspectief

L

Laag
Schalen, Schalen
Verplaatsen, Summary of Move tool actions
Laatste herhalen, Laatste herhalen
Lagen, Lagen
Linkage, Laag eigenschappen
Languages, Talen, Interface
Laplace, Edge, Laplace
Lasso, Free Selection (Lasso)
Lava, Lava
Layer, Decompose , Glossary
Anchor the floating layer, Anchor layer
Boundaries, Laag eigenschappen
Clear
Clear layer content, Clear
Copy, Copy
Copy visible layers, Copy Visible
Creating new layers, Creating New Layers
Cut (/Paste)
Cut layer content, Cut
Dialog, Layers Dialog
Fill
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Mask managing
Add a mask, Add Layer Mask
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert layer mask to a selection, Mask to Selection
Delete layer mask, Delete Layer Mask
Disable, Disable Layer Mask
Edit, Edit Layer Mask
Intersect layer mask with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Show layer mask, Show Layer Mask
Subtract layer mask from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Modes, Layer Modes
Paste, Paste, Paste Into, Paste as New Layer, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Preview size, Tabmenu
Size, Laag eigenschappen
Size managing
Auto-crop, Autocrop Layer
Crop according to selection, Crop to Selection
Resize current layer and its content, Scale Layer
Resize current layer but not its content, Layer Boundary Size
Resize current layer to image size, Layer to Image Size
Stack managing
Align visible layers, Align Visible Layers…
Bottom layer, Select Bottom Layer
Create a new layer, New Layer
Create a new layer from visible layers, New From Visible
Delete current layer, Delete Layer
Layer duplicate, Duplicate layer
Lower current layer to the bottom of stack, Layer to Bottom
Lower layer, Lower Layer
Merge current layer with the underlying layer, Merge Down
Merge visible layers, Merge Visible Layers
Move current layer one position up, Raise Layer
Move current layer to the top of stack, Layer to Top
Next layer, Select Next Layer
Open image as layers, Open as Layers…
Previous layer, Select Previous Layer
Reverse layer order, The “Reverse Layer Order” command
Select top layer, Select Top Layer
Sub-menu
Mask, The “Mask” Submenu
Stack, “Stack” Submenu
Transform, The “Transform” Submenu
Transparency, The “Transparency” Submenu of the “Layer” menu
Text, Discard Text Information
Transform
Flip horizontally, Flip Horizontally
Flip vertically, Flip Vertically
Rotation, Rotate 90° clockwise, Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 180°, Arbitrary Rotation
Shift layer content, Offset
Transparency managing
Add Alpha channel to background layer, Add Alpha Channel
Add non-transparent areas to selection, Add Alpha channel to Selection
Intersect non-transparent areas with selection, Intersect Alpha channel with Selection
Make colors transparent, Color to Alpha
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Remove Alpha Channel, Remove Alpha Channel
Selection according to opacity, Alpha to Selection
Subtract non-transparent pixels from selection, Subtract from Selection
Threshold, Threshold Alpha
Type, Laag eigenschappen
Layer boundary
Show/mask layer boundary, Show Layer Boundary
Layer Boundary Size, Layer Boundary Size
Layer Group
New, New Layer Group
Layer mask, Layer masks
Layer Modes
Addition, Layer Modes
Burn, Layer Modes
Color, Layer Modes
Darken only, Layer Modes
Difference, Layer Modes
Dissolve, Layer Modes
Divide, Layer Modes
Dodge, Layer Modes
Grain extract, Layer Modes
Grain merge, Layer Modes
Hard light, Layer Modes
Hue, Layer Modes
Lighten only, Layer Modes
Multiply, Layer Modes
Normal, Layer Modes
Overlay, Layer Modes
Saturation, Layer Modes
Screen, Layer Modes
Soft light, Layer Modes
Subtract, Layer Modes
Value, Layer Modes
Layers
Merge all layers, Flatten Image
Lens Distortion, Lens Distortion
Lens Flare, Lens Flare
Levels tool, Niveaus
Lighten only, Layer Modes
Lighting effects, Lighting Effects
Line
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects
Line Nova, Line Nova
Line spacing, Opties
List search field, Tabmenu
Lock alpha channel, Using the Layer dialog
Lock pixels, Using the Layer dialog
Logo
Script-Fu-generated, Standalone Scripts

M

Magic Wand, Fuzzy selection (Magic wand)
Make Seamless, Make Seamless
Map Object, Map Object
Marching ants speed, Options
Masks
Channel mask, Selection masks
Laag masker
Overview, Laag eigenschappen
Layer mask, Layer masks
Add, Add Layer Mask
Add to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert to a selection, Mask to Selection
Delete, Delete Layer Mask
Disable, Disable Layer Mask
Edit, Edit Layer Mask
Intersect with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Show, Show Layer Mask
Subtract from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Overview, Glossary
Quick Mask
Using Quick Mask, Using QuickMask Mode
Quick mask, Selection masks
Selection mask, Selection masks
Max RGB, Maximum RGB…
Maze, Maze
Measure, Measure
Measure a distance, Measure
Measure a surface, Measure
Measure an angle, Measure
Menu
File, Overview
Help, Introduction to the “Help” Menu
Menu-bar
Show/Mask menu bar, Show Menubar
Menus
Edit, The “Edit” Menu
File menu, The “File” Menu
Filters, The “Filters” Menu
Image, Overview
Introduction, Introduction to Menus
Layer, Introduction to the “Layer” Menu
Selection, The “Select” Menu
Tools, The “Tools” Menu
Windows, “Windows” Menu
Merge Down, Merge Down
Merge Visible Layers, Merge Visible Layers
MNG, Export Image as MNG
Modes (color)
Grayscale, Grayscale mode
Indexed, Indexed mode
RGB, RGB mode
Modes (Colors)
Submenu, Mode
Modes of layers, Layer Modes
Module Manager, Modules
Modules, Modules
Moiré, Glossary
Mosaic, Mosaic
Motion Blur, Motion Blur
Mouse cursors, Options
Multiply, Layer Modes

N

Navigation
Dialog, Navigation Dialog
Navigation button, Het Afbeeldingsvenster
Preview size, Interface
View Navigation window, Navigation Window
Navigation preview, Het Afbeeldingsvenster
Neon, Neon, Neon
New, New…
New image
Default setting, Default Image Preferences
New Image, New…
New instance, Talen
New Layer, New Layer
New View, New View
Newsprint, Newsprint
NL filter, NL Filter
Nonlinear filter, NL Filter
Normalize, Normalize

O

Offset, Offset
Oilify, Oilify
Old Photo, Old Photo
Opacity
Layers dialog, Using the Layer dialog
Open, Open…
Open as layers, Open as Layers…
Open Location, Open Location…
Open Recent, Open Recent
Overlay, Layer Modes

P

Pad
Schalen, Schalen
Verplaatsen, Summary of Move tool actions
Padding color, Padding Color
Paden
Using, Paden
Page Curl, Page Curl
Paint Modes
Behind, Paint Mode Examples
Color Erase, Paint Mode Examples
Paint Tools, Paint Tools
Palette
Delete, Using the Palettes dialog
Dialog, Palettes Dialog
Duplicate, Using the Palettes dialog
Editor, Palette Editor
Import, The “Palettes” pop-menu
Introduction, paletten
Menu, The “Palettes” pop-menu
New palette, Using the Palettes dialog
Refresh, Using the Palettes dialog
Palette Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Palette Map, Palette Map
Paper Tile, Paper Tile
Parasite, Glossary
Particle Trace, Particle Trace
Paste, Paste
Paste as new brush, Paste as New Brush
Paste as New Layer, Paste as New Layer
Paste as new pattern, Paste as New Pattern
Paste Into, Paste Into
Paste Named, Buffers Dialog
Path
Snap to active path, Snap to Active Path
Paths
Dialog, Paths Dialog
Stroke, Stroke Path
Tool, Paths
Transformeren, Transforming Paths
Patronen
Introduction, Patronen
Klonen, Opties
Script-Fu-generated, Standalone Scripts
Patterns
Add a pattern to layer, Introduction
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Dialog, Patterns Dialog
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
PDF, Glossary
Penseel, Penseel
Penselen
Color, Penselen
Een soort penselen waarover GIMP nog niet beschikt, zijn volledig uitontwikkelde procedurele penselen. Dat zijn penselen waarvan de afbeeldingen berekend worden inplaats van het eenvoudig afbeelden van één of meerdere voorgedefinieerde puntenpatronen. Alleen het inktgereedschap gebruikt een procedureel penseel maar is daarmee dan ook het enige in GIMP. Deze penseelsoort is echter een van de ontwikkeldoelen van GIMP., Penselen
Filter brush, Further Information
History brush, Further Information
Image hoses
Introduction, Penselen
Introduction, Penselen
Ordinary, Penselen
Perspectief, Perspectief
Perspective, Perspective
Photocopy, Photocopy
Photography, Working with Digital Camera Photos
Pick, Pick
Pixel, Glossary
Pixelise, Pixelise
Plasma, Plasma
Playback, Playback
Plugins
Browser, Plug-In Browser
Definition, Glossary
PNG, Export Image as PNG, Glossary
Pointer, Pointer Dialog
Polar Coords, Polar Coords
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Portrait/Landscape mode, Basic Options
Posterkleuren, Posterkleuren
Potlood, Potlood
Predator, Predator
Preferences (command), The “Preferences” Command
Presets
Introduction, Presets
Presets Dialog, Tool Presets Dialog
Tool Preset Editor, Tool Preset Editor
Preview
Filter, Introduction
Navigation preview, Het Afbeeldingsvenster
Navigation preview size, Interface
Previews, Interface
Tab preview size, Tabmenu
Prewitt compass, Edge
Print Size, Print Size
Printing
Print command, Print
Printing your photos, Printing Your Photos
Size and resolution, Print Size
Procedure
Browser, The Procedure Browser
PSD, Glossary
Python-Fu
Sub-menu, The “Python-Fu” Submenu

Q

Qbist, Qbist
Quantization, Glossary
Quit GIMP, Quit

R

Re-show Last, Re-show Last
Rearrange Colormap, Rearrange Colormap
Recompose, Recompose
Rectangle
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Red-eyes, Removing Red-eye
Redo, Redo
Remove Alpha channel, Remove Alpha Channel
Repareren, Repareren
Reset All, Reset All Filters
Resolution, Basisprincipes van GIMP
Printing, Print Size
Setting when creating, Advanced Options
Retinex…, Retinex
Revert (command), Revert
RGB, RGB mode, Compose, Decompose , Recompose, Glossary
RGB Noise, RGB Noise
Ripple filter, Ripple
Rippling, Rippling
Roberts, Edge
Rotate, Arbitrary Rotation
Rotate 180°, Rotate 180°
Rotate 90° clockwise, Rotate 90° clockwise
Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 90° counter-clockwise
Rotate Colors, Rotate Colors
Rotation, Rotation
Round Corners, Round Corners
Rounded rectangle, Rounded Rectangle
Rulers
Show/Mask rulers, Show Rulers

S

Sample Colorize, Sample Colorize
Sample Points, Sample Points Dialog, Show Sample Points
Saturation, Layer Modes, Glossary
Save, Save File
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
Save/Export Images, Save / Export Images
Scale Image, Scale Image
Scale layer, Scale Layer
Scale Layer, selection contour or path, Schalen
Scissors tool, Intelligent Scissors
Screen, Layer Modes
Screenshot, Screenshot
Script-Fu
Button, Standalone Scripts
Install, Installing Script-Fus
Introduction, Using Script-Fu Scripts
Logo, Standalone Scripts
Standalone, Standalone Scripts
Sub-menu, The “Script-Fu” Submenu
Tutorial, A Script-Fu Tutorial
Scroll-bars
Show/Mask scrollbars, Show Scrollbars
Selectie
Change shape, Tool Options
Schalen, Schalen
Selecties
Algemene Eigenschappen, Algemene Eigenschappen
Selection
According to opacity, Alpha to Selection
Add / Subtract selections, Adding or subtracting selections
Add alpha channel, Add Alpha channel to Selection
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
Anchor the floating selection, Anchor layer
By Color select, By Color
Clear selection content, Clear
Copy, Copy
Create a selection border, Border
Create a selection from Path, From Path
Cut selection content, Cut
Delete selections, None
Distort, Distort
Editor, Selection Editor
Ellipse selection, Ellipse Selection
Feather selection edges, Feather
Fill
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Floating selection, Glossary
Floating selection (command), Float
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy selection, Fuzzy selection (Magic wand)
Grow, Grow
Intersect with Alpha channel, Intersect Alpha channel with Selection
Invert selection, Invert
Modes, Opties
Move selection, Moving a Selection
Paste, Paste, Paste Into, Paste as New Image, Paste as New Layer, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Rectangle selection, Rechthoekselectie Gereedschap
Remove the feathering of border selection, Sharpen
Rounded Rectangle, Rounded Rectangle
Save selection to channel, Save to Channel
Select All, Select All
Selection boundary
Show/Mask selection boundary, Show Selection
Selection by color, Select By Color
Selection mask, Selection masks
Selection to Path
Advanced options, The “Selection to Path Advanced Settings” dialog
Shrink the size of selection, Shrink
Stroke selection, Stroke Selection
Subtract non-transparent pixels, Subtract from Selection
Toggle QuickMask, Toggle QuickMask
Transform selection to path, To Path
Selections
Using, Creating and Using Selections
Selective Gaussian Blur, Selective Gaussian Blur
Selekties
Concepts, De selectie
Semi-Flatten, Semi-Flatten
Set Colormap, Set Colormap
Sharpen, Sharpen
Shift, Shift
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Functions
Show Grid, Show Grid
Show Guides, Show Guides
Show Layer Boundary, Show Layer Boundary
Show Layer Mask (command), Show Layer Mask
Show Menubar, Show Menubar
Show Rulers, Show Rulers
Show Scrollbars, Show Scrollbars
Show Selection, Show Selection
Show Statusbar, Show Statusbar
Shrink Wrap, Shrink Wrap
Sinus, Sinus
Slice, Slice
Slide, Slide
Sliders, Tool Options
Slur, Slur
Small Tiles, Small Tiles
Smeren, Smeren
Smooth Palette, Smooth Palette
Snap to active path, Snap to Active Path
Snap to canvas, Snap to Canvas
Snap to Grid, Snap to Grid
Snap to Guides, Snap to Guides
Sobel, Edge, Sobel
Soft light, Layer Modes
Soft proof, Color Proof
Softglow, Softglow
Solid noise, Solid Noise
Space bar, Options
Sparkle, Sparkle
Spatiebalk, Activating the Tool
Sphere Designer, Sphere Designer
Spiegelen, Spiegelen
Spinning Globe, Spinning Globe
Splash-screen, Customize Splash-Screen
Spread, Spread
Spyrogimp, Spyrogimp
Stack, “Stack” Submenu
Status bar
Image window, Het Afbeeldingsvenster
Show/Hide status bar, Show Statusbar
Voorkeursinstellingen, Image Window Title and Statusbar
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Stoke path, Stroke Path
Straight Line, Sneltoetsen
Stretch Contrast, Stretch Contrast
Stretch HSV, Stretch HSV
Stroke Selection, Stroke Selection
Subtract, Layer Modes
Supernova, Supernova
Supersampling, Glossary
SVG, Glossary
Swap folder, Folders

T

Tab menus, Tab menus
Tags, Tagging
TARGA, Glossary
Tear-off line, Tear-off menus
Tear-off menus, Tear-off menus
Tekst
Verplaatsen, Summary of Move tool actions
Temp folder, Folders
Template
Create Template, Create Template…
Edit, Edit Template
Menu, Basic Options
Templates, Templates Dialog
Text
Contekstmenu, Text Context Menu
Discard information, Discard Text Information
Editing text, Text Management
Editor, Text Editor
Embellishing text, Embellishing Text
Fonts, Adding Fonts
Load from file, Text Editor
Managing Text Layer, Managing Text Layer
Text Area, Text Area
Text Toolbox, Text Toolbox
Tool, Text
Text along Path, Text Context Menu
Text to Selection, The Text Commands
Textured, Textured
TGA, Glossary
Theme, Theme
TIFF, Export Image as TIFF, Glossary
Tile, Tile
Tile cache, How to Set Your Tile Cache
Tileable Blur, Tileable Blur
Tint / verzadiging, Tint / verzadiging
Tip of the Day, Tip of the Day
Title bar
Voorkeursinstellingen, Image Window Title and Statusbar
Toolbox
Configuration, Options
Voorkeursinstellingen, Toolbox
Tools
Color Picker, Color Picker
Colors, Colors Tools
Ellipse Selection, Ellipse Selection
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)
GEGL operation, GEGL Operation
Measure, Measure
Miscellaneous, Other
Paint, Paint Tools
Path, Paths
Rechthoekselectie Gereedschap, Rechthoekselectie Gereedschap
Scissors, Intelligent Scissors
Selection by color, Select By Color
Text, Text
Transform Tools, Transform Tools
Voorkeursinstellingen, Tool Options
Zoom, Zoom
Transform, Transform
Transformeren
Clipping, Tool Options
Hulplijnen, Tool Options
Paths, Transforming Paths
Transparante gebieden vullen, Opties
Transparantie
Brush opacity, Tool Options
Eraser tool, Gum
Transparency
Alpha channel, Glossary
Background layer transparency, Laag eigenschappen
Exporting images with transparency, Saving Images with Transparency
Keep Layer Transparency, Using the Layer dialog
Layer opacity, Using the Layer dialog
Lock Alpha channel, Using the Layer dialog
Representation, Display
Triangle Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Tutorial, Common Tasks, Change the Size of an Image for the screen, Change the Size of an Image for print, Compressing Images, Crop An Image, Find Info About Your Image, Change the Mode, Flip An Image, Rotate An Image, Separating an Object From Its Background, How to Draw Straight Lines
Tutorials
Create image, Nieuwe bestanden aanmaken
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects
New gradient, Using example for the Gradient Editor

U

Uitbreidingen (Plugins)
Install, Installatie van nieuwe uitbreidingen
Introduction, Uitbreidingen (Plugins)
Write, Uitbreidingen maken
Uitlijnen, Uitlijnen
Undo, Undoing, Undo
Undo History, Undo History Dialog, Undo History
Unit Editor, Units
Unit of measurement, Units
Units, Units
Unsharp Mask, Unsharp Mask
URI, Glossary
URL, Glossary

V

Value, Layer Modes, Glossary
Value Invert, Value Invert
Value Propagate, Value Propagate
Values, Niveaus
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
VBR, Adding New Brushes
Verfspuit, Verfspuit
Verkleuren, Verkleuren
Verlopen
Overview, Kleurverlopen
Verplaatsen, Verplaatsen
Video, Video
View
Introduction, Introduction to the “View” Menu
Padding color of canvas, Padding Color
Voorbeeld
Transformation tools, Tool Options
Voorkeursinstellingen, Voorkeursinstellingen
Image grid, Default Image Grid
Input Controllers, Input Controllers
Input Devices, Input Devices
Voronoi, Options

W

Warp, Warp
Watercolor Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Waves, Waves, Waves
Weave, Weave
Web
Images for the web, Preparing your Images for the Web
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
White Balance, White Balance
White point, Niveaus
Wind, Wind

X

Xach-Effect, Xach-Effect
XCF, Glossary
XDS, The Toolbox

Z

Zealous Crop, Zealous Crop
Zichtbaarheid
Icon, Laag eigenschappen
Zoom, Options, Zoom, Zoom