9. Filtres genèrics

9.1. Introducció

Els filtres genèrics són un grup per als filtres que no es poden col·locar en cap altre lloc.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: