9.7. Dilata

9.7.1. Panoràmica

Figura 17.183. Dilata

Dilata

Imatge original

Dilata

Aplicació del filtre «Dilata»


Aquest filtre amplia i reforça les àrees clares de la imatge. La seva acció és la inversa del filtre Dilatar.

Per cada píxel de la imatge, alinea el valor (lluminositat) del píxel amb el valor més alt (el més clar) dels 8 píxels del voltant (matriu 3x3). D'aquesta manera, s'afegeix un píxel clar al costat de les àrees fosques. S'eliminarà un píxel aïllat en un fons més clar. Una àrea clara més gran es dilatarà en un píxel en totes les direccions.

En les imatges complexes, les àrees clares s'amplen i es reforcen, i una mica pixelades.

Sobre un fons sòlid, el filtre pot eliminar sorolls:

Figura 17.184. Exemples de «Dilata»

Exemples de «Dilata»


9.7.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersGenericDilate.

9.7.3. Exemples

Figura 17.185. Dilatació de l'efecte neó

Dilatació de l'efecte neó